Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

Rasismen i skolan – ny rapport om elevers syn på skolors likabehandlingsarbete

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 07:00 CET

Så många som 62 % av landets elever möter rasism i sin vardag, men bara 27 % har läst likabehandlingsplanen på sin skola – ännu färre anser sig förstå innebörden av den. Det visar resultatet av en undersökning som Ungdom Mot Rasism gjort och som idag redovisas i rapporten Rasismen i skolan – elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan.

I undersökningen har 675 unga i åldrarna 12-20 år svarat på frågor om rasism och skolors likabehandlingsarbete. 60 % säger sig ha sett nazistiska symboler på sin skola eller i sin omgivning, och 47 % säger sig ha använt sig av rasistiska uttryck som skällsord.

Att skolors bristande värdegrunds- och likabehandlingsarbete får konsekvenser för vilken kunskap som elever kan tillgodogöra sig kring rasismens orsak och verkan i samhället, råder det inget tvivel om. Ändå är det uppseendeväckande över hur illa situationen verkar vara. På frågan om man har läst likabehandlingsplanen och i så fall om man har förstått innebörden, var det vanligaste svaret ”vad är det?” eller ”finns det på skolan?”.

I undersökningen så visar dessutom elever upp svårigheter i att se komplexiteten i begreppet rasism – sannolikt ett resultat av skolors generellt bristfälliga likabehandlingsarbete.

- Skolan har ett viktigt demokratiuppdrag, i att erbjuda barn och unga möjligheter att på lika villkor stärka sin demokratiska utveckling. I det ingår ett starkt mångfalds- och värdegrundsarbete. Det är oroväckande att resultatet i undersökningen visar så tydligt på skolors bristande engagemang, speciellt när det finns väldigt många goda exempel att använda sig av där arbetet har varit framgångsrikt, säger Ola Karlman, ordförande för Ungdom Mot Rasism.

Rapporten syftar till att vara ett underlag för vidare diskussion kring hur skolors arbete med mångfald och likabehandling kan stärkas. Rapporten släpps idag, och kommer att delas ut i samband med att Ungdom Mot Rasism finns med på Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö 1-3 november.

Ungdom Mot Rasism finns i monter nr A22:51.

Kontakt
Jassa Puljanovic, styrelseledamot för Ungdom Mot Rasism och på plats på Skolforum
0768 – 98 77 62
jassa@umr.nu

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation - partipolitiskt och religiöst obunden. Vi samlar 3 500 unga antirasister i åldrarna 13-25 år, och organisationen finns representerad över hela landet i ca 30 lokala grupper.