Ratos AB

Ratos årsredovisning 2005 offentlig

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 09:22 CET

Ratos årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig på www.ratos.se i webbaserad form och pdf-format. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare som har begärt att få denna information.

Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas vara klar under vecka 12.

Årsstämman hålls tisdagen den 4 april 2006 kl.17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds
väg 3, Stockholm. För mer information om årsstämman hänvisas till www.ratos.se.


För ytterligare information kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef Ratos, 08-700 17 63Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bolagsstämma, Berwaldhallen, Stockholm 4 april 2006, kl 17.30
Delårsrapport januari-mars 2006 11 maj 2006
Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006
Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Atle Industri, Bisnode, Bluegarden, BTJ Nordic, Camfil, DIAB, Gadelius, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Industri Kapital, Inwido, Lindab, Overseas Telecom och Superfos.