Ratos AB

Ratos avyttrar DataVis

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 09:32 CEST

Ratos har idag tecknat avtal om försäljning av sitt 44-procentiga innehav i IT-konsulten DataVis till CapMan. Överlåtelsen kommer att resultera i en mindre exitvinst för Ratos.

Ratos ursprungliga investering i DataVis genomfördes vid årsskiftet 1999/2000. Sammantaget investerades då 190 Mkr. Därutöver lämnades ett konvertibelt förlagslån om 63 Mkr, vilket återbetalades våren 2003. Utvecklingen för bolaget har, liksom för IT-branschen i övrigt, varit negativ. DataVis verksamhet har under de senaste åren renodlats och utvecklingen i bolaget har under 2003 varit positiv. Det bokförda värdet av DataVis-innehavet har redan tidigare nedjusterats och uppgick i Ratos halvårsrapport till 9 Mkr. DataVis har idag ca 150 anställda på nio kontor runt om i Sverige. Omsättningen 2002 uppgick till 192 Mkr.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49 eller 070-399 62 39
www.ratos.se (ytterligare fakta om Ratos och DataVis samt bildbank

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till ca 7,6 miljarder kronor. Ratos innehav är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Dahl, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.

DataVis är ett svenskt IT-konsultföretag som levererar kvalificerade åtaganden baserade på systemutveckling och teknikrelaterade tjänster. Bland bolagets kunder finns medelstora och stora företag och organisationer som vill effektivisera sina verksamhetskritiska processer. DataVis har sedan starten 1990 utvecklat en regional närvaro och har idag ca 150 anställda på nio orter, från Umeå i norr till Lund i söder med de största kontoren i Sundsvall och Stockholm.

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2003 12 november 2003
Bokslutskommuniké 2003 23 februari 2004