Ratos AB

Ratos: Bokslutskommuniké 2006 från Ratos 22 februari

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:03 CET

Den 22 februari publicerar Ratos sitt bokslut för 2006.

* Rapporten beräknas offentliggöras kl 8.00

* Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne
Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se


För frågor vänligen kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63Kommande informationstillfällen från Ratos:

Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2007
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över
tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla
och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en
unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det
redovisade egna kapitalet uppgår till ca 9 miljarder kronor.
Innehaven i Ratos är Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Bluegarden,
Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds
Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, Medifiq Healthcare, RH RBM, Superfos
och Övriga innehav.