Ratos AB

Ratos: Delårsrapport jan-sep 2006 från Ratos den 10 november

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:14 CET

Den 10 november publicerar Ratos sin delårsrapport för januari-september 2006.

Rapporten beräknas offentliggöras kl 8.30.


Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.


Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 14 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.


Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.


För frågor vänligen kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006
Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2007
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Bisnode, Bluegarden, Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, Superfos och Övriga innehav.