Ratos AB

Ratos fullföljer bud på Tornet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 10:39 CET

Ratos har idag, genom LRT Acquisition, beslutat att fullfölja budet på Tornet. När den förlängda anmälningstiden gick ut i fredags hade drygt 71 000 av Tornets aktieägare, motsvarande ca 81,4% av kapital och röster, accepterat budet. Ratos kommer att investera 670 Mkr för sin 40-procentiga andel i LRT Acquisition.

Investeringen i Tornet baserar sig på bedömningen att den svenska fastighetsmarknaden kommer att genomgå stora strukturella förändringar under de kommande åren. Tornets välskötta och väl diversifierade fastighetsbestånd erbjuder goda möjligheter för en aktiv ägare att medverka i denna väntade omstrukturering.

- Vi investerar företrädesvis i onoterade bolag, säger Ratos VD Arne Karlsson. Den situation som nu uppstått i Tornet, där vi blir huvudägare i ett noterat bolag, är dock en typ av investering vi redan tidigare har identifierat som möjlig för oss.

Förvärvet av Tornet blir Ratos tjugofemte investering sedan den snart fem år gamla private equity-strategin lanserades. Sammantaget har Ratos investerat drygt 8 miljarder kronor inom private equity under denna period.

- Ratos innehavstid är normalt tre till sju år. För att kunna realisera de värden vi ser i Tornet kommer innehavstiden för dagens investering att ligga i den längre delen av detta intervall, säger Arne Karlsson.

För ytterligare information
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49, 070-399 62 39

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2003 24 februari 2004
Bolagsstämma 1 april 2004
Delårsrapport januari-mars 2004 12 maj 2004
Delårsrapport januari-juni 2004 25 augusti 2004
Delårsrapport januari-september 2004 12 november 2004

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till ca 7,6 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Dahl, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.