Ratos AB

Ratos: Inwido gör ytterligare förvärv

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:20 CET

Ratos intressebolag Inwido har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i dörrföretagen SnickarPer och Moddörr.

Inwido är Nordens ledande fönster- och dörrtillverkare efter ett flertal tilläggsförvärv av bolag med starka marknadspositioner i Danmark, Norge och Finland under 2005. Omsättningen 2005 uppgick till 2 197 Mkr (1 235) och rörelseresultatet (EBITA) till 282 Mkr (135).

Förvärven av SnickarPer och Moddörr innebär att Inwido ytterligare förstärker sin position på dörrmarknaden. De båda förvärvade bolagens sammanlagda omsättning under 2005 var 107 Mkr. Efter förvärven omsätter Inwido på årsbasis cirka 600 Mkr inom dörrsegmentet.

- SnickarPer är ett företag med lång hantverkstradition och ett mycket känt och väletablerat varumärke inom ytterdörrar som förstärker Inwidos dörrerbjudande till byggmaterialhandel och hustillverkare. Genom förvärven stärker Inwidos ytterligare sin position på den nordiska dörrmarknaden, säger Ratos Senior Investment Manager Leif Johansson.


Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 95%. Ratos tillskjuter inget kapital i samband med dagens förvärv.


För ytterligare information:
Sven-Gunnar Schough, VD Inwido 070-602 34 78
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bolagsstämma, Berwaldhallen, Stockholm 4 april 2006, kl 17.30
Delårsrapport januari-mars 2006 11 maj 2006
Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006
Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006


Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Atle Industri, Bisnode, Bluegarden, BTJ Nordic, Camfil, DIAB, Gadelius, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Industri Kapital, Inwido, Lindab, Overseas Telecom och Superfos.