Ratos AB

Ratos: Ledningsförändring i Arcus

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 15:45 CEST

Peter Wesenberg avgår från posten som VD och koncernchef i Ratos norska dotterbolag sprit- och vinleverantören Arcus.

- Peter Wesenberg har lett Arcus-Gruppen sedan 2002. Tillsammans med styrelsen har han lotsat koncernen genom två ägarbyten, utvecklat en nordisk strategi med väsentligt ökade exportintäkter som resultat och stärkt koncernens varumärken, säger styrelsens ordförande Kaare Frydenberg. När denna fas i koncernens utveckling nu är genomförd är det ett naturligt tillfälle att låta en ny ledare ta vid.

Fram till dess en ny VD och koncernchef har tillsatts kommer styrelsens ordförande Kaare Frydenberg fungera som arbetande styrelseordförande och produktionsdirektör Jan Oluf Skarpnes som tillförordnad VD och koncernchef.

Styrelsen har redan inlett rekrytering av Peter Wesenbergs efterträdare.

Ratos förvärvade 83% i sprit- och vinleverantören Arcus under 2005. Bolaget ägs tillsammans med Hoff (de norska potatisproducenterna) och Arcus styrelse och ledning. Koncernen har 600 anställda och omsatte 1,2 miljarder NOK 2005.


För ytterligare information:
Kaare Frydenberg, Styrelseordförande Arcus, +47 95 89 21 85
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-mars 2006 11 maj 2006
Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006
Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Atle Industri, Bisnode, Bluegarden, BTJ Group, Camfil, DIAB, Gadelius, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Industri Kapital, Inwido, Lindab, Overseas Telecom och Superfos.