Ratos AB

Ratos: Lindab förbereder börsnotering

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:48 CET

Ratos intressebolag Lindab har idag meddelat att bolaget inlett förberedelserna för en börsintroduktion. Samtidigt offentliggjorde Lindab sin delårsrapport för årets första nio månader. Lindabs omsättning uppgick till 5 457 Mkr, en ökning med 25% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 Mkr.

Lindab och dess ägare har beslutat att förbereda en börsintroduktion av bolaget. Prospekt­utkast är inlämnat till Finansinspektionen. Stockholmsbörsens bolagskommitté har behandlat bolagets ansökan om notering. Börsintroduktionen beräknas ske före årets slut. Närmare information om tidsplan och villkor kommer att kommuniceras senare.


För ytterligare information om Lindabs resultat hänvisas till Lindabs hemsida http://www.lindab.com/SEdefault.htm.För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Kjell Åkesson, VD Lindab, 0431-850 00Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006
Bokslutskommuniké 2006 22 februari 2007
Årsstämma 11 april 2007
Delårsrapport januari-mars 9 maj 2007
Delårsrapport januari-juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari-september 9 november 2007Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till ca 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Anticimex, Arcus, Bisnode, Bluegarden, Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, Superfos och Övriga innehav.