Ratos AB

Ratos säljer hotellaktier

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:14 CEST

Ratos avyttrar 2 000 000 aktier i det norska hotellföretaget Choice Hotels för sammantaget 45 Mkr.

Försäljningen resulterar i en förlust för Ratos om cirka 10 Mkr. Förvärvet av Choice-aktierna gjordes i samband med Ratos försäljning av aktier i Capona för drygt ett år sedan.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2004 12 november 2004
Bokslutskommuniké 2004 23 februari 2005
Delårsrapport januari-mars 2005 12 maj 2005
Delårsrapport januari-juni 2005 24 augusti 2005
Delårsrapport januari-september 2005 11 november 2005Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Bluegarden, BTJ InfoData, Camfil, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, LRT/Tornet, Martinsson, Overseas Telecom och Superfos.