Ratos AB

Ratos säljer Q-Labs

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 11:29 CEST

Ratos har idag tecknat avtal om försäljning av hela sitt innehav i IT-konsultföretaget Q-Labs till Det Norske Veritas och en medlem av företagsledningen. Försäljningen ger ingen effekt på Ratos resultat.

Ratos ursprungliga investering i Q-Labs genomfördes 2000. Sammantaget investerades då 190 Mkr. Sedan dess har anpassningar till den minskade efterfrågan av avancerade IT-konsulttjänster genomförts. Utvecklingen i bolaget har under det senaste året varit positiv. Ratos bokförda värde av innehavet har redan tidigare nedjusterats och uppgick den 31 mars 2004 till 39 Mkr.

Q-Labs har idag ca 100 anställda i Sverige, Tyskland, Frankrike och i USA. Omsättningen 2003 uppgick till 142 Mkr.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39


Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-juni 2004 25 augusti 2004
Delårsrapport januari-september 2004 12 november 2004


Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk:


Pressmeddelande

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Bluegarden, BTJI, Camfil, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, LRT/Tornet, Martinsson, Overseas Telecom och Superfos.