Ratos AB

Ratos valberedning och bolagsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 14:06 CEST

Ratos ordinarie bolagsstämma kommer att avhållas den 4 april 2006 kl 17.30 i Berwaldhallen, Stockholm. I enlighet med beslut på Ratos bolagsstämma den 6 april 2005 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Olof Stenhammar som sammankallande. I valberedningen ingår:

Jan-Erik Erenius som företrädare för AMF Pension
Pernilla Klein som företrädare för Tredje AP-fonden
Olof Stenhammar som ordförande i Ratos styrelse
Jan Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
Per-Olof Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse.

I enlighet med bolagsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till stämman avseende:

val av styrelse
val av styrelseordförande
arvode till styrelse och revisorer
val av ordförande för stämman.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till lena.elfstrom@ratos.se (rubricera mail "Till Valberedningen") eller brev till "Ratos Valberedning, Lena Elfström, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm".

För ytterligare information vänligen kontakta
Olof Stenhammar, telefon 08-700 17 45

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2005 11 november 2005
Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006
Delårsrapport januari-mars 2006 11 maj 2006
Delårsrapport januari-juni 2006 24 augusti 2006
Delårsrapport januari-september 2006 10 november 2006

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 10 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Alimak Hek, Atle Industri, BAF InfoData, Bluegarden, BTJ Nordic, Camfil, DIAB, Gadelius, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, Hägglunds Drives, Industri Kapital, Inwido, Lindab, LRT/Tornet, Overseas Telecom och Superfos.