Vägverket

Rattfylleriet dödar

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 10:31 CEST

Rattfylleriet skördar alldeles för många dödsoffer bland våra ungdomar! Att alkohol och bilkörning inte hör ihop är något som ständigt måste upprepas. Ungdomar är överrepresenterade när det gäller singeldödsolyckor där det funnits alkohol med i bilden. Vägverket har nu inlett det femåriga projektet Don´t Drink and Drive.

Målet är att förmå unga människor att:

inte köra påverkade av alkohol och/eller andra droger
inte åka med påverkad förare
ha modet att våga hindra andra från att köra påverkade

- Don´t Drink and Drive inleddes i juni i år med besök på ett antal festivaler och arrangemang runt om i landet där ungdomar befunnit sig. Turnén är ett samarbete mellan Vägverket, MHF, CAN och radiokanalen NRJ. Innehållet i turnén har varit en trailer med en upplevelseföreställning om rattfylleriets allra yttersta konsekvenser, illustrerade och kommunicerade via mycket starka och berörande inslag. Utställningen har varit välbesökt och reaktionerna från ungdomarna mycket positiva, sa Ann-Katrin Björklund, som är Vägverkets projektansvarige, vid årets Tylösandsseminarium på onsdagen.

Det finns en stor efterfrågan från gymnasieskolan om material som behandlar rattfylleriet. I höst kommer filmen Vi fick låna en ängel med arbets- och handledarmateria att finnas tillgänglig via Vägverket. Dessutom kommer en bok som har sitt ursprung i projektet På tiondelen av en sekund. Boken kommer att presenteras vid den årliga bokmässan i Göteborg. Där kommer också ungdomar att medverka vid seminarier.

- Den absolut bärande idéen i Don´t Drink and Drive är att ungdomar ska vara delaktiga i alla aktiviteter och åtgärder. Det är deras språk och kommunikationssätten som är bäst och rätt. Vi måste våga förlita oss på att det som ungdomarna säger är sant, även om vi kan ha svårt för t.ex. ordval och språk. För att nå framgång måste vi ta tillvara ungdomars kreativitet och förmågor. De har inställning att rattfylleri är ett allvarligt problem och de både vill och kan vara delaktiga i kampen mot rattfylleriet, avslutade Ann-Katrin Björklund.

Ytterligare information lämnas av:
Projekledare Ann-Katrin Björklund, Vägverket Trafikantsektionen, tel 0243 - 759 93 eller 070 - 661 71 31