RayClinic AB

RAYCLINIC: RAYCLINIC GENOMFÖR NYEMISSION TILL FASTIGHETSÄGARE

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:51 CET

Ägaren till fastigheten Walloxen i Knivsta kommun där RayClinic AB avser att etablera norra Europas första privata strålbehandlingsklinik investerar en miljon i RayClinic genom en riktad nyemission. Ägaren Raija Ohlin tecknar 58 824 aktier av serie B via sitt fastighetsbolag Walloxen AB.

RayClinic etablerar nu den första privata strålbehandlingskliniken i Skandinavien.
RayClinic arbetar bland annat med IMRT - metoden, en behandlingsmetod som utvecklades på Karolinska Institutet (KI) redan på 1980-talet, och som innebär att dosen i cancertumören kan maximeras samtidigt som dosen i känsliga närliggande organ hålls på en acceptabel nivå.

Raija Ohlin, styrelseordförande i Walloxen AB, kommenterar investeringen;

- Det är en självklarhet att satsa på någonting konkret. Att köpa det rosa bandet är ett mycket bra sätt att bidra till cancerområdet, ett annat sätt är att bli vän med kliniken och få vara delaktig i utvecklingen.
Vi tror på de starka krafter som finns bakom denna klinik. Att de politiska vindarna har vänt för de privata initiativen gör det inte mindre intressant. Att satsa på en aktie som berör oss alla är den bästa placeringen man kan göra.

Roger Svensson, VD i RayClinic AB, kommenterar investeringen;

- Vi är mycket glada för denna investering. Vi ska nu sätta spaden i jorden och fastighetsägarens brinnande intresse för vår verksamhet genom dels denna investering och den tidigare avtalade betydande finansieringen i byggandet av kliniken gör att vårt samarbete ytterligare förstärks och drar i gemensam riktning. All väsentlig utrustning av topprestanda är upphandlad och själva klinikbyggnaden och dess miljö kommer att hålla samma linje, för att både personal och patienter skall trivas i en bra behandlingsmiljö.

Styrelsens emissionsbeslut i korthet:
Styrelsen beslutade den 9 november att tilldela fastighetsbolaget Walloxen AB, representerat av Raija Ohlin, 58 824 aktier av serie B. Detta efter beslut av styrelsen den 2 november 2006 i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2006, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (kontantemission). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att erhålla kapitaltillskott från ny investerare, vilket styrelsen anser vara för bolagets bästa.

Enligt föregående styrelsebeslut skall bolagets aktiekapital ökas med högst 58 824 kronor genom nyemission av högst 58 824 aktier av serie B, envar med ett kvotvärde om 1 krona. Rätt att teckna samtliga nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Walloxen AB. För envar tecknad aktie skall erläggas 17 kronor, totalt 1 000 008 kronor. Överkursen för de nya aktierna skall tillföras överkursfonden. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för innevarande räkenskapsår.

Om RayClinic AB (publ)
RayClinic grundades 2002 av forskare vid Karolinska Institutet (KI), samt läkare med cancerbehandling som specialitet. RayClinic ska erbjuda både traditionella behandlingar (kurativa och palliativa) samt avancerade IMRT-behandlingar till svenska och utländska patienter. RayClinic ska även bedriva utvecklingsarbete och utbildning inom dessa behandlingsmetoder. RayClinic etablerar den första svenska privata strålbehandlingskliniken på Walloxen, strax norr om Arlanda i Knivsta Kommun. I samband med en publik emission listades RayClinic på NGM Nordic OTC i september 2005. Mer information finns att läsa på hemsidan www.RayClinic.com

Om Walloxen AB
Sedan 1994 äger och förvaltar Walloxen AB en större fastighet i Knivsta centrum, mycket vackert belägen intill sjön Valloxen. Byggnaderna, som uppfördes 1914, var från början prinsessan Margarethas behandlingshem för bl.a. förståndshandikappade barn. Efter totalrenoveringen i samband med förvärvet inrymmer de idag drygt tio olika företag som hyresgäster, en friskola och RayClinics nya klinik. Walloxen AB ingår i en koncern som omfattar flertalet olika fastighetsförvaltningsbolag, bl.a. Ekolsunds Slott AB.

Mer information finns att läsa på hemsidan www.walloxen.se


För ytterligare information kontakta:

Roger Svensson
VD, RayClinic AB
Telefon: 018-343 880
Mobil: 070-799 28 96
roger.svensson@rayclinic.com