Micropos Medical AB

RayPilot® systemet från Micropos Medical har installerats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 21:42 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har i en klinisk studie påbörjat användningen av Micropos RayPilot® system för ökad precision vid strålbehandling av prostatacancer.

I januari månad installerades RayPilot® på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och de första patienterna har redan inkluderats i studien vars syfte är att utvärdera systemet vid strålbehandling av prostatacancer.

- Det känns mycket bra att ytterligare ett svenskt universitetssjukhus börjar använda systemet i skarpa behandlingar. Vi har genom åren haft ett nära och bra samarbete med Sahlgrenska och vi är glada för att vi nu fördjupar arbetet tillsammans i denna kliniska studie vilket kan leda till vetenskapliga publikationer som tillsammans med referensanvändare är av stor vikt för att etablera RayPilot® på världsmarknaden, säger Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical.

RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för europeisk användning. Den här kliniska studien syftar till att styrka systemets funktion och fördelar vilket kan leda till vetenskapliga publikationer som är en viktig del i marknadsföringen av RayPilot®. Cancerbehandling kan upplevas jobbig att genomgå för cancerpatienter och det är därför av största vikt att trots alla potentiella fördelar även studera patienternas upplevelse med att ha RayPilot® sändaren implanterad under hela behandlingstiden.

- Patient nr 1 och 2 är inne på vecka 5 med sändare och de klarar "sladden" galant. Glädjande och, får jag erkänna, litet förvånande! Handhavandet på strålrummet går smidigt och allt snabbare och verkar inte tillföra några egentliga problem. Återstår i nuläget 10 patienter till innan vi är i hamn för sammanfattande slutsatser, säger Överläkare Karin Braide som är ansvarig för studien vid Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hittills har det producerats 11 vetenskapliga publikationer runt RayPilot® systemet som dessutom har visats upp på 38 nationella och internationella strålbehandlingskongresser i Europa och USA.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.