RaySearch Laboratories AB (publ)

RaySearch Laboratories AB (publ) Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 10:06 CET

1 januari – 31 DECEMBER 2010

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 117,7 (83,7) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 39,9 (40,9) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till 28,9 (30,1) MSEK och resultatet per aktie uppgick till 0,84 (0,88) SEK
  • Kassaflödet uppgick till -5,0 (9,4) MSEK
  • RaySearch fick FDA-godkännande för RayStation® i USA i mars
  • Samarbetsavtalet med Varian utökades i april
  • Genombrottsorder på RayStation® från Massachusetts General Hospital i USA erhölls i oktober
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,50) SEK per aktie

Händelser efter periodens utgång

  • RaySearch etablerade säljorganisation i USA i januari
  • Två nya order på RayStation® tillkännagavs i februari


”Det gångna året var en framgångsrik period finansiellt sett och vi genomgick också stora strategiska förändringar som är centrala för vår framtida utveckling. Lanseringen av vårt eget dosplaneringssystem RayStation® var lyckosam och ordern från Massachusetts General Hospital i oktober var en mycket viktig milstolpe för RaySearch”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.

”Vi kommer att fortsätta bygga upp vår internationella marknads- och försäljningsorganisation och vidareutveckla RayStation® tillsammans med existerande och nya kunder. Vi har redan sett ett växande intresse för RayStation® i och med genombrottet i USA och jag är övertygad om att kundlistan kommer att växa under 2011”, avslutar Johan Löf.


För ytterligare information kontakta:

Johan Löf, VD
Telefon: 08-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com


Om RaySearch

RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs huvudsakligen via licensavtal med ledande partners som Philips, Nucletron , IBA Dosimetry, Varian, TomoTherapy och Siemens. Hittills har 15 produkter lanserats via partners och RaySearchs mjukvara används av cirka 1 800 kliniker i över 30 länder. Därutöver erbjuder RaySearch sitt eget dosplaneringssystem RayStation® direkt till kliniker. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på NASDAQ OMX Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.