RaySearch Laboratories AB (publ)

RaySearchs lösning för VMAT lanserad av Philips

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:39 CEST

Royal Philips Electronics som är partner till RaySearch Laboratories AB (publ.), har tillkännagivit att den nya dosplaneringslösningen SmartArc har erhållit 510(k)-godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och har introducerats på marknaden. Produkten har utvecklats i samarbete mellan RaySearch och Philips som en del av det långsiktiga partnerskapet mellan bolagen. Smart Arc är en lösning för dosplanering av VMAT-behandlingar (Volumetric Modulated Arc Therapy). Den säljs som en modul i version 9 av Philips dosplaneringssystem Pinnacle3 och kan användas tillsammans med alla modeller av behandlingsmaskiner som kan leverera VMAT-behandlingar.

VMAT är en avancerad form av IMRT (intensitetsmodulerad strålterapi) där strålkällan roterar runt patienten samtidigt som behandlingsstrålen är påslagen. Den grundläggande fördelen med VMAT är att behandlingstiden per patient kan minskas betydligt jämfört med IMRT. För patienterna leder det till ökad precision och att frisk vävnad kan skyddas bättre. Förkortade behandlingstider leder dessutom till minskad stress för patienterna och ökad behandlingskapacitet för klinikerna.

SmartArcs avancerade teknologi möjliggör för användaren att planera behandlingar där maskinen roterar ett eller flera varv. Utöver att hantera de senaste behandlingsmaskinerna där strålens intensitet kan varieras över tiden har produkten också stöd för konstant strålintensitet. Därmed kan klinikerna utnyttja fördelarna med VMAT utan att behöva investera i en uppgradering av behandlingsmaskinerna vilket kostar både tid och pengar. SmartArc är den första planeringslösningen som släppts på marknaden som är designad för både Elekta- och Varianmaskiner. Den här flexibiliteten är viktig eftersom den ger användarna möjlighet att välja det behandlingsalternativ som passar deras behov.

"SmartArc är en mycket kraftfull utökning av det marknadsledande dosplaneringssystemet Pinnacle3. Produkten är utan tvekan den mest mångsidiga VMAT-lösningen på marknaden och kan hantera en stor mängd behandlingsalternativ för alla relevanta strålmaskiner. Jag tror att det kommer att vara mycket uppskattat bland användarna eftersom de därigenom kan dra nytta av de fördelar som VMAT erbjuder utan att vara tvungna att göra stora investeringar i hårdvaruuppgraderingar", säger Johan Löf, VD för RaySearch.

"Genom åren har RaySearchs avancerade utvecklingskapacitet spelat en mycket viktig roll för att bygga flera av de innovativa dosplaneringskoncept som finns i Pinnacle3. SmartArc bygger vidare på den traditionen och möjliggör en rad nya behandlingsalternativ som är viktiga för både kliniker och patienter", säger Keith Tipton, General Manager, Philips Radiation Oncology Solutions.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Johan Löf, VD RaySearch Laboratories AB
Telefon: +46 (0)8-545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com

OM RAYSEARCH
RaySearch Laboratories är ett medicintekniskt företag som utvecklar avancerade mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. RaySearchs produkter säljs via licensavtal med ledande partners som Philips, Varian, Nucletron, IBA Dosimetry och TomoTherapy. Hittills har åtta produkter lanserats och RaySearchs mjukvara används av fler än 1 300 kliniker i över 30 länder. Därutöver omfattar existerande licensavtal mer än 15 ytterligare produkter som är planerade att lanseras under de närmaste åren. RaySearch grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolaget är noterat i Small Cap-segmentet på OMX Nordiska börs Stockholm.

Mer information om RaySearch finns på
www.raysearchlabs.com.