Telelogic AB

Raytheon använder Telelogic DOORS® för design av nästa generation DD(X) fartyg

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 15:13 CEST

-Systemet ger total validering genom spårbarhet av alla programvarudelar för flottan och dess huvudleverantörer -

Telelogic (O-listan/TLOG), tillkännagav idag att Raytheon Integrated Defense Systems ska införa företagets kravhanteringsverktyg DOORS® för att stödja kravhanteringen för nästa generations ytstridsfartyg - DD(X).

Raytheon Integrated Defense Systems är systemintegratör av elektroniska system för DD(X) projektet. I Raytheons uppdrag, som löper i tre år till ett värde av 1,36 miljarder USD, ingår att designa, utveckla, bygga samt utföra prover till sjöss av olika delsystem som kommer att införas i nästa generations DD(X) fartyg. Tillsammans med huvudleverantören Northrop Grumman kommer Raytheon, med en mångårig relation med den amerikanska flottan, att skapa ett unikt system som till fullo ska utnyttja den senaste nätverks- och systemteknologin.

"Telelogic är mycket glada över att Raytheon valt våra verktyg för DD(X) projektet", säger Scott Raskin, Preseident Telelogic Americas och Asia/Pacific. "Den teknologiska visionen och beslutet bakom detta initiativ kommer att sätta en standard för framtida system av denna karaktär"

DOORS valdes ut för detta treåriga projekt tack vare sin förmåga att erbjuda full validering genom spårbarhet av alla kostnader, projektinformation samt teknisk data för Raytheon, amerikanska flottan samt Northrop Grumman.

Affären bygger på Telelogics globala avtal med Raytheon som tillkännagavs i augusti 2002, vilket löper i 3 år och omfattar mer än 2000 användarlicenser för Telelogic Synergy (verktyg för konfigurations- och ändringshantering), Telelogic DOORS och Telelogic TAU Suite (programvaruanalys och modellering). Försäljningsintäkterna togs upp i kvartal 1, 2003.

Kontaktperson
Ingemar Ljungdahl Chief Technology Officer Telelogic AB
Phone: +46 40 650 00 00 E-mail: ingemar.ljungdahl@telelogic.com

Om Telelogic (O-listan/TLOG)
Telelogic är den ledande globala leverantören av lösningar för utveckling av avancerade system och programvara. Telelogics integrerade programvaruverktyg och tillhörande konsulttjänster hjälper kunderna att automatisera hela sin utvecklingsprocess. Därigenom blir utvecklingen av system och programvara snabbare, mindre personalkrävande, kostnadseffektivare samt mer tillförlitlig. Telelogics produkter bygger på en öppen systemarkitektur och standardiserade språk, vilket gör att produkterna även fungerar tillsammans med tredjepartslösningar. Telelogic är aktivt involverade i att forma framtiden för avancerad system- och programvaruutveckling genom att delta i industriorganisationer som 3GPP, ETSI, INCOSE, ITU-T, MOST, OMG m fl.

Med huvudkontor i Malmö har bolaget idag kontor i 17 länder runt om i världen. Den globala kundbasen innefattar bl a Alcatel, BAE SYSTEMS, BMW, Boeing, DaimlerChrysler, Deutsche Bank, Ericsson, General Motors, Lockheed Martin, Motorola, NEC, Nokia, Philips, Siemens och Thales. För mer information besök www.telelogic.com.