Belatchew Arkitekter AB

RB Arkitektur deltar i första etappen av Östra Sala backe i Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 11:35 CET

Av ett stort antal sökande har RB Arkitektur tillsammans med Åke Sundvall Byggnads AB och landskapsarkitektkontoret Urbio valts ut för att ingå i den första etappen av Uppsalas nya stadsutvecklingsområde Östra Sala backe.

Uppsala kommun har beslutat att utveckla Östra Sala backe till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser. Östra Sala backe ska bli en viktig pusselbit i utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar och ska tillföra något nytt i innehåll, funktion och utformning. Området ska planeras och byggas med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Den nya strukturen kommer att länka samman omkringliggande områden till en sammanhållen stadsbygd, och hjälpa till att skapa en tätare, mer intim och funktionsblandad stadsdel med karaktär av innerstad. (källa: uppsala.se )

- Uppsala befinner sig i en expansiv fas och det är en förmån att få delta i den första etappen av ett så viktigt stadsutvecklingsprojekt, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, RB Arkitektur AB.

###

Om Rahel Belatchew Arkitektur

Rahel Belatchew Arkitektur AB (RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett fält av projekt, från stadsplanering till bostäder via kontor och handel. Vår styrka ligger i våra idéer och vår förmåga att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och ökar fastigheters värde. Vi följer den globala utvecklingen inom hållbar samhällsutveckling och arbetar aktivt för att integrera hållbara lösningar i alla våra projekt.

Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt MSA/SAR, DESA och grundare av RB Arkitektur AB är utbildad i Paris och Amsterdam och har sedan 1996 varit verksam som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm.

Kontoret har fått flera utmärkelser under de senaste åren som Årets Arkitekt 2006 (Residence), en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer 2007 av tidningen Wallpaper*. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

 

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-55 80 14 14 eller 070-174 94 32 (Rahel Belatchew Lerdell)

Epost: press@rbarkitektur.se

Webb: www.rbarkitektur.se

Twitter: twitter.com/rbarkitektur

Omvärldsbevakning:  rbarkitektur.se/omvarldsbevakning eller twitter.com/rbarkitektur

 

### ### ###