Belatchew Arkitekter AB

RB Arkitektur vinner parallellt uppdrag i Norra Djurgårdsstaden

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 12:18 CEST

Skanska som är byggherre och initiativtagare till det parallella uppdraget har valt att gå vidare med RB Arkitekturs förslag till två miljövänliga bostadshus i Norra Djurgårdsstaden etapp 2.

Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen är en ny innovativ och hållbar stadsdel som kommer att realiseras under det kommande decenniet, och omfatta ca 5 000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter.

RB Arkitekturs förslag omfattar två bostadshus med totalt ca 100 lägenheter. Bostadshusen är utformade för att uppfylla den nya stadsdelens högt ställda miljömål. Några exempel:

  • Närmare 50 cm tjocka väggar garanterar en hög värmeisolering och balkonger och skärmtak skapar naturlig solavskärmning.
  • På fasadernas generösa balkonger finns växthus integrerade som tillsammans med vajrar spridda på fasaderna skapar en matta av växtlighet som bildar ett av fasadens ytskikt.
  • Solceller på husens tak producerar 30% av fastighetselen och ventilationen sker via sk FTX system.
  • Generösa entréer och gemensamma takterrasser skapar mötesplatser för de boende.
  • Avfallsmängder minimeras genom avfallskvarnar och sophämtning sker via sopsug.
  • Husen har gröna tak som absorberar regnvattnet och minskar belastningen på dagvattensystemet.
  • Cykling uppmuntras genom väl tilltagna och lättillgängliga cykeluppställningar.

Följade citat är hämtade ur bedömningsgruppens utvärdering:

”Det mest estetiskt tilltalande förslaget.(...) Förslaget håller en hög arkitektonisk nivå rakt igenom. (...) Helhetsintrycket är både variationsrikt och sammanhållet. Båda husen är skulpturala med väl genomförda kompositioner, proportionering samt bearbetad ljus- och skuggverkan.

[RB Arkitektur] har arbetat medvetet med klassiska kvalitéer som axialitet, rundgång och ljusföring. De flesta lägenheterna har höga upplevelsekvalitéer trots de komplicerade förutsättningarna. Den genomgående 4:an i lamellhuset utmärker sig särskilt med sin rumsliga elegans. De generösa balkongerna på punkthuset är rumsligt bearbetade och tillför en extra dimension till boendet.”

- Det har varit ett utmanande uppdrag att kombinera de unika egenskaperna hos Norra Djurgårdsstaden, med innovativ hållbar arkitektur, för att på bästa sätt skapa ett attraktivt boende, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare för RB Rahel Belatchew Arkitektur AB.

- Vi ser mycket fram emot att tillsammans med Skanska få möjligheten att ytterligare utveckla förslagen och förverkliga de två husen i Norra Djurgårdsstaden, säger Rahel Belatchew Lerdell.

För mer information och högupplösta bilder vänligen kontakta Rahel Belatchew Lerdell på 070-174 94 32.

Nyckelord; arkitekt, arkitektur, Stockholm, Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Skanska, bostäder, ekologiskt byggande, grön arkitektur, grönt byggande, hållbar arkitektur, hållbar utveckling, hållbart byggande, nya material, Rahel Belatchew Lerdell, RB Arkitektur, RB Rahel Belatchew Arkitektur AB

 

Om Rahel Belatchew Arkitektur

Rahel Belatchew Arkitektur AB (RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett fält av projekt, från stadsplanering till bostäder via kontor och handel. Vårt arbete kännetecknas av ett starkt engagemang och en stor lyhördhet för våra kunders behov och krav. Vi ser varje nytt projekt som en utmaning och söker alltid finna den bäst lämpade lösningen till varje specifikt objekt. Våra kunder utgörs av såväl privata som offentliga uppdragsgivare.

Rahel Belatchew Lerdell, arkitekt MSA/SAR, DESA och grundare av RB Arkitektur AB är utbildad i Paris och Amsterdam och har sedan 1996 varit verksam som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm.

Kontoret har fått flera utmärkelser under de senaste åren. Bland annat Årets Arkitekt 2006 av Tidningen Residence, en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer 2007 av tidningen Wallpaper*. Under 2008 har Rahel Belatchew Arkitektur även vunnit 1:a pris i parallella uppdrag för utveckling av Hallunda Centrum. Flera av arkitektbyråns projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.

RB Arkitektur delar med sig av den egna omvärldsbevakning med fokus på hållbar arkitektur. Bevakningen finns tillgänglig på RB Arkitekturs hemsida www.rbarkitektur.se/omvarldsbevakning. Det går också att följa bevakningen via RB Arkitekturs Twitter-flöde eller via e-post på www.rbarkitektur.se.

Mer om RAHEL BELATCHEW ARKITEKTUR finns på http://www.rbarkitektur.se/. För mer information, kontakta Rahel Belatchew Lerdell på telefon 070-174 94 32 eller rahel at rbarkitektur.se.