Nordisk Renting AB

RBS Nordisk Renting ingår nytt hyresavtal och förvärvar två finska fastigheter i samarbete med SOK

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:41 CET

Nordisk Renting Oy har träffat avtal om förvärv av en anläggning för bilförsäljning samt en lantbruks- och maskinhandelsfastighet från finska konsumentkooperationen SOK. Samtidigt har parterna kommit överens om en omstrukturering av ett befintligt avtal för Radisson SAS Hotel i Esbo, Helsingfors. Totala köpeskillingen uppgår till 30 MEUR. I samband med förvärvet och omstruktureringen har 18-åriga hyresavtal ingåtts.

SOK, det så kallade Centrallaget för handelslagen i Finland, utgör tillsammans med medlemshandelslagen S-gruppen, som är Finlands ledande konsumentkooperation och marknadsledande inom dagligvaror. Inom S-gruppen finns också specialvaror, hotell- och restaurangverksamhet liksom järn- och lantbrukshandel, bilhandel med mera.

De aktuella fastigheterna är Konala bilförsäljningsanläggning i Helsingfors och Agrimarket lantbruks- och maskinhandel i Hyvinge. Den sammanlagda ytan för de två fastigheterna är cirka 17 500 kvadratmeter.

SOK är kund till RBS Nordisk Renting sedan 2000 och RBS Nordisk Renting äger sedan tidigare två hotellfastigheter och samt ett köpcentrum.

”Försäljningen av fastigheterna är ett led i SOKs strategi, att inte nödvändigtvis äga samtliga fastigheter som vi är verksamma i. I och med att SOK inte är börsnoterat är det inte avgörande att ha en magnifik soliditet, utan viktigare med ett bra kassaflöde”, säger Christian Lybeck, fastighetsdirektör inom SOK.

”Vi har under flera år byggt upp ett nära samarbete med SOK och vi är mycket glada över att nu tillsammans kunna utveckla detta”, säger Reinhold Geijer VD i RBS Nordisk Renting.


För ytterligare information:
Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel +46 8 506 198 00
Christian Lybeck, fasighetsdirektör SOK, tel +358 500 400 616


RBS Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från RBS Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Balansomslutningen uppgår till ca 21 miljarder kronor och hemmamarknaden är Norden. RBS Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är Europas tredje sötrsta bank. Läs mer på www.rbsnordiskrenting.com eller på www.rbsworldwide.com