Nordisk Renting AB

RBS Nordisk Renting uppför regionkontor för Åklagarmyndigheten i samarbete med Skanska

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 13:55 CEST

Nordisk Renting AB har träffat avtal med Skanska om förvärv av ytterligare en fastighet i Flemingsberg. Fastigheten kommer att inhysa Södertörns åklagarkammare och ett 20-årigt hyresavtal har träffats med Åklagarmyndigheten. Skanska kommer att uppföra fastigheten som ligger i anslutning till Södertörns tingsrätt.

Kontorsfastigheten är ytterligare en byggnad i det samhällsrättliga centrum i Flemingsberg som är under uppförande av Skanska och förvärvas av RBS Nordisk Renting vid färdigställandet. I februari 2006 ingick RBS Nordisk Renting och Skanska avtal om förvärv av nya Södertörns tingsrätt.

Den nya fastigheten byggs i anslutning till tingsrätten och kommer att bli ett modernt regionkontor för Södertörns och Söderorts åklagarkammares cirka 150 medarbetare. Båda fastigheterna kommer att förvaltas av Coor Service Management.

”Det är mycket glädjande att RBS Nordisk Renting fått förtroende att förvärva ytterligare en av de fastigheter Skanska bygger i Flemingsberg och att vi utökar vår relation med Åklagarmyndigheten”, säger Reinhold Geijer, VD i Nordisk Renting AB.

Flemingsberg är ett av Storstockholms mest expansiva områden, där bland annat Södertörns Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ligger. Området har mycket goda kommunikationsmöjligheter vid E4 och Flemingsbergs station.

Den nya fastigheten kommer att ha en total yta på ca 5 000 kvadratmeter och beräknas vara klar för inflyttning i juli 2007.


För ytterligare information:
Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel +46 8 506 198 00
Mats Engvall, Skanska Sverige AB, tel +46 8 504 350 00


RBS Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från RBS Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Balansomslutningen uppgår till ca 19 miljarder kronor och hemmamarknaden är Norden. RBS Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är en av världens största banker och Europas ledande aktör inom Structured Finance. Läs mer på www.nordiskrenting.com eller på www.rbsworldwide.com