Nordisk Renting AB

RBS Nordisk Renting utökar sitt samarbete med finska Kesko – genomför en fastighetsinvestering för € 4,7m

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 11:01 CET

Nordisk Renting Oy har förvärvat en möbelaffärsfastighet från Kesko i finska Lohja 65 km väster om Helsingfors. Köpeskillingen uppgår till 4,7 miljoner euro och i samband med förvärvet har ett 13-årigt hyresavtal träffats med Kesko.

Kesko är ett av Östersjöområdets mångsidigaste serviceföretag inom handelsbranschen. Kesko producerar detalj- och partihandelstjänster i nära samarbete med köpmän och andra samarbetsparter. Kesko finns i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

”Det utökade samarbetet med RBS Nordisk Renting utgör ett led i vår strategi sedan flera år tillbaka, det vill säga att frigöra kapital till vår kärnverksamhet. Ett långsiktigt samarbete med RBS Nordisk Renting som professionell fastighetsägare passar oss mycket väl”, säger Tapio Erme, Director Real Estate för Kesko Oyj.

”Vi är mycket glada över att kunna utveckla det långsiktiga och värdefulla samarbete vi har med Kesko som är ett av Finlands ledande handelsföretag”, säger Reinhold Geijer, VD för Nordisk Renting AB.

Kesko har varit kund till RBS Nordisk Renting sedan 2000 och RBS Nordisk Renting äger idag cirka 30 fastigheter med Kesko som hyresgäst med en total yta på cirka 113 000 kvadratmeter. Den nya fastigheten omfattar drygt 3 000 kvadratmeter.


För ytterligare information:
Reinhold Geijer, VD Nordisk Renting AB, tel +46 8 506 198 00
Tapio Erme, Director Real Estate, Kesko Oyj , tel +358 1053 22166


RBS Nordisk Renting medverkar till att ekonomiskt starka företag och offentliga parter i högre grad kan fokusera på sin kärnverksamhet genom att erbjuda långsiktiga hyreslösningar. Då företagen långsiktigt hyr fastigheterna från RBS Nordisk Renting istället för att äga dem, skapar de utrymme för expansion och utveckling av sin ordinarie verksamhet. Balansomslutningen uppgår till ca 21 miljarder kronor och hemmamarknaden är Norden. RBS Nordisk Renting ägs av The Royal Bank of Scotland, som är Europas tredje största bank. Läs mer på www.rbsnordiskrenting.com eller på www.rbsworldwide.com