Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

RBU:s medlemmar riktar stark kritik mot färdtjänsten

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:55 CEST

RBU i Stockholms län presenterar rapporten: FÄRDTJÄNST – på vems villkor? Rapporten bygger på en enkätundersökning bland föräldrar till barn med funktionsnedsättningar i RBU Stockholm. Resultaten visar att en majoritet av föräldrarna riktar skarp kritik mot hur färdtjänsten fungerar inom en rad områden. Det gäller bland annat:

Färdtjänstresorna är ofta försenade

Av föräldrarna som svarat på enkäten uppger 40 procent att hälften av resorna är försenade med ca 11-20 minuter.

 RBU vill: att färdtjänsten kommer i tid och om det är förseningar så ska chauffören ringa direkt och tala om hur stor förseningen är.

Barnen måste samåka med andra och får ofta sitta mycket länge i bilen

Färdtjänsten utgår från samåkning, men tar inte hänsyn till att barn ofta inte klarar av långa resor och inte heller förstår varför de måste åka runt halva stan på väg hem. Färdtjänsten tar inte hänsyn till att barn skiljer sig från vuxna och har andra behov.

RBU vill: att barn ska slippa långa samåkningar.

Barn har inte rätt att ta med sig båda sina föräldrar under resan  

Två av tre barn har bara rätt till en ledsagare vid färdtjänstresor och kan därmed inte ta med sig både mamma och pappa i bilen. Många barn behöver två vuxna för att kunna delta i olika aktiviteter och får de bara ta med en person på resan innebär det att de inte kan genomföra de aktiviteter de vill.

RBU vill: att barn ska få ta med sig två vuxna under färdtjänstresor.

-Jag tycker att Färdtjänsten ska anpassa sin verksamhet efter olika kundgrupper där barns och ungdomars behov skiljer sig markant från vuxnas behov, säger Ann-Sofie Hult, ordförande för RBU i Stockholms län.

Rapporten ”Färdtjänst på vems villkor” finns att ladda ner på www.stockholm.rbu.se

Frågor kring rapporten besvaras av författarna och Ann-Sofie Hult tel: 073-984 63 84 och Maria Ennefors tel: 073-917 27 82.

RBU i Stockholms län är en ideell förening för familjer med barn och ungdomar med rörelse- och andra funktionsnedsättningar. RBU verkar för att barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra.