RISE Research Institutes of Sweden AB

Re:Mix - nytt projekt i Mistra Future Fashion om separation av nylon och elastan i fiberblandningar

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2016 08:22 CEST

För att kunna återvinna plagg måste vi i framtiden kunna utvinna nytt material ur kläder som består av många olika material. Re:Mix ska undersöka vilka tekniska metoder som krävs för att separera nylon och elastan från andra fibertyper så att det blir möjligt att återvinna dessa textilblandningar.

Re:Mix samlar parter från hela textilkedjan, från tygtillverkare till återvinningsorganisationer som tillsammans ska identifiera och utveckla tekniska och hållbara strategier för fiberseparering. Projektet finansieras av Mistra Future Fashion och RE:Source, innovationsprogrammet för nyttiggörande av avfall. Det blir ett tilläggsprojekt under Mistra Future Fashions tema 4, Recycling, och kommer att ledas av Dr Åsa Östlund, SP.

– Idag saknas teknologin för att separera de olika fibrer som majoriteten av klädesplaggen görs av, säger Dr Åsa Östlund. Re:Mix kompletterar vårt nuvarande arbete inom Mistra Future Fashion med hur vi ska kunna öka textilåtervinningen och det har mött ett stort intresse från industrin.

Re:Mix sätter igång under hösten. I början av 2017 anordnas en workshop som är öppen för alla intressenter. I projektet deltar SP, Swerea IVF, Kungliga Tekniska Högskolan, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Novozymes, Houdini Sportswear, Swedish Stockings, I:Co och Polykemi AB.

För mer information:

Sigrid Barnekow, +46 703955468, sigrid.barnekow@mistrafuturefashion.com

Åsa Östlund, +46 105166211, asa.ostlund@sp.se

Mistra Future Fashion är ett forskningsprogram om hållbart mode och verkar för en framtida positiv modeindustri. Visionen är att möjliggöra ett systemskifte till en hållbar industri. Programmet håller uniktettsystemperspektiv och arbetar tvärvetenskapligt i ett stort konsortium med över 40 forsknings- och industripartners. Programmet finansieras primärt av Mistra och leds av SP. Läs mer på www.mistrafuturefashion.com.

RE:Source är nationell branschöverskridande innovationsarena, en mötesplats för en mängd aktörer inom svensk industri, avfallshantering och forskning. RE:Source syftar till att ta fram innovationer som ska leda till att Sverige blir världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. Innovationsprogrammet RE:Source finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, och leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samarbete med Chalmers Industriteknik, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea. Läs mer på http://resource-sip.se/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. Läs mer på www.sp.se

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise