React Risk Advisory

React Risk Advisory rekryterar Mattias Broman som Affärsområdeschef för krishantering

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 13:21 CET

​Från den 16 mars arbetar Mattias Broman som Affärsområdeschef för krishantering och Senior

Rådgivare vid React Risk Advisory. Mattias kommer att bidra med sin mångåriga och breda

erfarenhet inom förberedelser och ledning av kriser, riskhantering och säkerhetsskydd.


Mattias Broman har lång erfarenhet från att arbeta som rådgivare och projektledare inom risk- och

krishantering för ledningsgrupper i företag och myndigheter. Mattias kommer närmast från BRM Europe där

han var partner och Senior Rådgivare. Innan övergången till privat sektor har Mattias haft en framgångsrik

karriär inom Regeringskansliet, Utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, andra myndigheter samt EU-organ.


- Mattias Broman blir ett starkt tillskott och kommer att komplettera vår seniora rådgivningsbas, framför allt

vad avser riskhantering, krishantering och säkerhetsskydd. Vi är väldigt nöjda och glada över att välkomna

Mattias till vårt lag och hälsar honom varmt välkommen, säger Robin Loft, VD på React Risk Advisory.


- Jag ser fram emot att börja arbeta med React Risk Advisory och lära känna kunder och kollegor. Att arbeta

med risk- och krishantering med en affärsdriven inriktning blir spännande och inspirerande. Jag

kommer att arbeta för att ytterligare utveckla krishanteringsförmågan hos våra kunder och

samarbetspartners, säger Mattias Broman.


React Risk Advisory ser detta som ytterligare ett steg i att stärka positionen som en ledande leverantör av

kvalificerad rådgivning inom risk- och krishantering.

React Risk Advisory är ett konsultbolag som erbjuder kvalificerad rådgivning inom säkerhetsproblematik för näringslivets verksamheter och offentlig sektor. Bolagets fokus är materiella risker som hotar företagens tillgångar, personal, infrastruktur, processer och varumärke.

Vi arbetar både med förebyggande och reaktiva åtgärder inom information/underrättelse, säkerhet, risk och krishantering. Ett av våra expertområden är avancerad problemlösning.

Vi ser på säkerhetsrisker från ett intellektuellt perspektiv snarare än ett praktiskt. Vissa bolag säljer säkerhetslösningar, vi förebygger och hanterar säkerhetsproblem.

Med kontor i Stockholm, Warszawa, Riga och Dubai samt ett starkt internationellt nätverk är vi ett lokalt bolag med global förmåga.