ReadSoft

ReadSoft automatiserar klassificeringen av 18 miljoner patientdokument på Karolinska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:59 CEST

ReadSoft har fått förtroendet att leverera system för automatisk klassificering av patient- och medicinska dokument på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Programvaran ReadSoft DOCUMENTS for Forms har uppgraderats med egenskaper som sorterar och klassificerar dokument med avancerad teknik för dokumentanalys.

ReadSofts lösning undanröjer behovet av att manuellt sortera och klassificera enorma volymer av patientdokument. Istället skannas dessa in varefter programvaran läser och förstår vilken sorts patientrelaterade dokument det rör sig om och hur dessa ska sorteras för vidare behandling i journalsystemet. Karolinska Universitetssjukhuset hanterar idag hela 18 miljoner dokument årligen och det rör sig om 700 olika sorters blanketter. Det kan exempelvis handla om remisser, medicinska intyg eller attester av olika slag.

- Det är glädjande att kunna bidra till att vården kan lägga mer resurser på kärnverksamheten och mindre på dokumenthantering. Karolinska Universitetssjukhuset blir en viktig referens för ReadSoft inom sjukvården och det ska bli spännande att följa deras vidare utrullning av tekniken, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

ReadSofts programvara automatiserar hela 99 procent av klassificeringen vilket möjliggör betydande personalbesparingar för Karolinska Universitetssjukhuset. Därtill försvinner ett monotont journalsorterande och arbetsmiljön förbättras.

Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Forms?
Programvaran läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med manuell hantering.

Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.