ReadSoft

ReadSoft förstärker kundrelation med Fortune 500-bolag via utökad order värd 2,6 MSEK

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 16:52 CET

ReadSoft förstärker och utökar sin existerande affärsrelation med ett Nordamerikabaserat Fortune 500-företag som arbetar med industriell utrustning och tillverkning. Den nya ordern gäller en utökning av ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering till nya delar av kundens affärssegment och är värderad till 2,6 MSEK. Nästa steg i implementeringen kommer att inledas under första kvartalet 2010.

Fortune 500-företaget fortsätter att implementera ReadSofts lösningar till diverse affärssegment inom koncernen. Kunden arbetar kontinuerligt med att förbättra sin miljövänlighet och valde en automatisk fakturahanteringslösning för att reducera användandet av papper och skapa en mer elektronisk process. Därtill kommer ReadSofts lösning att göra kundens fakturahanteringsprocess mer effektiv och kontrollerbar.

Baserat på ReadSofts befintliga och framgångsrikt implementerade lösningar hos kunden, samt ReadSofts världsledande position med tusentals användare över hela världen, valde kunden att fortsätta och utöka samarbetet med ReadSoft. Syftet med det utökade avtalet är att ge fler affärssegment runt om i världen möjlighet att dra fördel av de effektiviseringar inom fakturahanteringen som ReadSofts lösningar redan tillfört andra delar av organisationen.

- Vi är väldigt glada över att få fortsatt förtroende av denna kund och att användandet av våra lösningar utökas inom kundens organisation för att förbättra fakturahanteringsprocesser, säger Jan Andersson, VD på ReadSoft. Avtalet visar på ReadSofts ledande position i branschen och att våra kunder är nöjda med ReadSoft, samt att våra lösningar tillhandahåller de fördelar som kunderna eftersträvar.

För mer information vänligen kontakta

ReadSoft AB

Jan Andersson, VD
Tel: 0708 - 37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Tel: 042 - 490 21 98 alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.