ReadSoft

ReadSoft gör genombrottsaffär med amerikansk myndighet

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 10:31 CEST

ReadSoft har genomfört en mycket prestigefylld affär angående ReadSoft DOCUMENTS for Forms. En stor amerikansk myndighet har initialt köpt programvara och tjänster till ett värde av 8 Mkr. Ordern är ReadSofts största inom såväl produktsegmentet som i USA så här långt i år.

ReadSofts installationer kommer att hantera mycket stora volymer av dokument på 27 platser runt om i USA. Kunden, en stor amerikansk myndighet, vill vara anonym för närvarande med tanke på uppdragets konfidentiella natur.

Denna första order syftar till att hantera en av många dokumentflöden inom myndigheten. Kunden har redan uttryckt att de är beredda att utöka användandet av ReadSofts lösning när de tar sig an andra dokumentgrupper.

- Vi har jobbat mycket hårt för att vinna detta prestigefyllda uppdrag och det känns ända in i hjärtat gott när vi nu vinner upphandlingen. Kontraktet är stort och kan dessutom växa framöver. Vi har valts för att installera lösningen i 27 städer och det är en av våra hittills största affärer i landet. Installationerna kommer att bli mycket värdefulla referenser för nya uppdrag inom amerikanska myndigheter och verk, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

Vad är ReadSoft DOCUMENTS for Forms?
Programvaran läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med hantering utförd manuellt.

------------------------------------------- För mer information kontakta: ----------------------------------------------------

ReadSoft AB
Jan Andersson, VD
Tel: 042 – 490 21 34 eller
Olof Engvall, Informationschef
Tel: 042 – 490 21 37
E-post: olof.engvall@readsoft.comLär mer om ReadSoft på www.readsoft.se
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.