ReadSoft

ReadSoft lanserar den senaste versionen av PROCESS DIRECTOR på den internationella konferensen SAPPHIRE NOW/ASUG 2014

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 13:16 CEST

ReadSoft, en globalt ledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i SAP, erbjuder SAP-användare en första möjlighet att uppnå nyskapande konsolidering av sina SAP-system, en förbättrad tillgänglighet med ReadSofts mobilapp samt konkurrensfördelar med hjälp av ReadSofts nya leverantörsportal som presenteras i samband med lanseringen av PROCESS DIRECTOR 7.3 vid den årliga SAPPHIRE NOW/ASUG-konferensen som hålls på Orange County Convention Center i Orlando, Florida, i USA den 3-5 juni 2014.

ReadSofts PROCESS DIRECTOR är certifierad av SAP för HANA och är den globalt mest använda automatiska fakturahanteringslösningen för SAP. PROCESS DIRECTOR är helt integrerad i SAP och tillhandahåller en komplett affärslösning för automatisk hantering och godkännande av fakturor, kundorderhantering, följesedelshantering, journalhantering osv. Några av de viktigaste fördelarna som den senaste versionen av PROCESS DIRECTOR erbjuder är:

  • Utmärkta konsolideringsmöjligheter: SAP-användare kan nu hantera alla sina fakturor från en enda ingång, oavsett hur många bakomliggande SAP-system som används.
  • Direktaccess via ReadSofts mobilapp som fungerar på iPhone, Android, Windows och BlackBerry.
  • Ny leverantörsportal: SAP-organisationer kan reducera antalet leverantörsförfrågningar samt förbättra relationerna med leverantörerna med hjälp av ReadSofts nya erbjudande.

-PROCESS DIRECTOR 7.3 är en kraftfull lösning och ett spännande steg framåt i vårt långvariga samarbete med SAP-användarna, säger Björn Karlsson, Executive Vice President, Product Management på ReadSoft. Genom att standardisera dessa mervärdeskapande erbjudanden inne i vår SAP-lösning så har vi gått våra kunder och marknaden till mötes. Lösningens ökade flexibilitet och skalbarhet hjälper SAP- kunder att minska kostnaderna och förbättra servicen till sina kunder, avslutar Björn Karlsson.

-Med PROCESS DIRECTOR 7.3 är vi övertygade om att vi har det bästa erbjudandet i vår bransch för SAP-kunder och vi är ivriga att få visa denna senaste lansering för de många och kunniga deltagarna på SAPPHIRE/ASUG-konferensen, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Fler och fler kunder effektiviserar sin automatiska fakturahantering genom att använda ReadSofts ledande teknologi och dessa användare kan nu använda samma beprövade lösning för att uppnå en ännu snabbare avkastning på sina SAP- investeringar, avslutar Per Åkerberg.


Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här :


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-20 kl 13:00.

För mer information vänligen kontakta: ReadSoft AB Johan Holmqvist , Vice President Corporate Communications
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com