ReadSoft

ReadSoft levererar automatisk datafångst till Nordea

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 10:13 CEST

ReadSoft har fått förtroendet att leverera programvara för automatisk datafångst till Nordea, den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Programvaran FORMS installeras initalt i Oslo, Köpenhamn och Århus för att årligen tolka 2,5 miljoner formulär som lämnas in i Nordeas serviceboxar.

Den nordiska finanskoncernen Nordea har drygt 1 200 bankkontor i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Polen och de baltiska länderna. Detta gör Nordea till den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

För att på ett effektivt sätt kontrollera de dagskassor som deponeras i Nordeas omfattande system av serviceboxar i Norge och Danmark tar nu Nordea hjälp av automatisk datafångst. I samband med att kunder lämnar in sina kassor bifogar de även en talong på vilken den aktuella mängden pengar summeras. Det är denna talong som ReadSofts programvara FORMS ska läsa, tolka och verifiera för att säkerställa att deponerad summa är korrekt. Cirka 10 000 talonger kommer varje dygn att läsas på vardera av de orter som omfattas och FORMS kommer att integreras med företaget Scancoins övergripande system för vidare räkning och kontroll.

- ReadSoft har i många år varit starka inom bankväsendet och effektiviserat läsning och tolkning av stora mängder blanketter och formulär. För kunderna innebär vår programvara ett viktigt steg i strävan att nå längre med modern teknologi. Vi är självklart mycket glada över att med Nordeas förtroende kunna förstärka vår position inom den viktiga bank- och finanssektorn, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

Bankgruppen Nordea har i olika sammanhang varit kund till ReadSoft i ett antal år. Därmed har de effektiviserat en rad blankettflöden med hjälp av ReadSofts programvara FORMS.

Vad är FORMS?
ReadSofts programvara FORMS innebär stora besparingar för företag vad gäller ökad kapacitet och högre informationskvalitet. FORMS läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med hantering utförd manuellt. Detta gör att kundens investering snabbt betalar sig.

ReadSoft AB
Jan Andersson, VD ReadSoft,
Tel: 0708 - 37 66 00 eller
Olof Engvall, Informationschef
Tel: 0708 - 37 66 70
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.