ReadSoft

ReadSoft och ACOM tecknar partneravtal för att leverera heltäckande lösningar för dokumentautomation till Sages marknad för affärssystem i Nordamerika

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 16:47 CET

ReadSoft, en ledande leverantör av automationslösningar för dokumenthantering, meddelade idag att dess marknadsledande DOCUMENTS-lösning kommer att marknadsföras och levereras till Sages ERP-kunder på den nordamerikanska marknaden, i samarbete med ACOM Solutions Inc., en Sage utvecklingspartner på guldnivå som specialiserat sig på dokumentprocessautomation.

ReadSofts avancerade dokumenthanteringsverktyg för datafångst är nu integrerad med ACOMs EZContentManager för att kunna ge en heltäckande lösning för automatisk dokumenthantering till Sages ERP-användare. Genom EZContentManagers lättillängliga och lättanvända teknologi kan användarna elektroniskt arkivera, skanna, länka samman eller snabbt hitta dokument utan att lämna affärssystemets gränssnitt. Denna kombinerade lösning gör att Sages ERP-kunder får en gedigen helhetslösning för affärsprocesser som effektivt behandlar deras affärsprocess och ser till att gällande regelverk följs, allt med en bra avkastning på den gjorda investeringen. ACOMs EZContentManager finns för närvarande tillgänglig i Nordamerika, med expansion till Europa och andra marknader från och med 2012.

–ReadSofts ledande datafångslösningar är ett utmärkt komplement till ACOMs serie för dokumentprocessautomation och gör det möjligt för användarna att, oavsett format och kombination av dokument, förbättra hanteringen av inkommande dokument. Våra kunder efterfrågade mer avancerad funktionalitet från en datafångstlösning, och vi är mycket glada över att samarbeta med ReadSoft, eftersom de är en av de bästa i branschen, säger Joe Torano, Vice President för ACOMs Channel Division.

–Vårt samarbete med ACOM erbjuder mycket goda möjligheter för hantering av affärsprocesser och ökar avkastningen på investeringen för våra gemensamma kunder, säger Robert Monio, Director för ReadSofts North America Channel Partnerships and Alliances.
–Tillsammans ser vi fram emot att öka konkurrensfördelarna för våra kunder på Sages ERP-marknad genom detta slagkraftiga produkterbjudande, avslutar Robert Monio.

–Detta spännande samarbete med ACOM har sitt ursprung i de framgångar som vårt växande partnernätverk redan genererat, säger Peter Hörwing, Senior Vice President, Sales and Marketing för ReadSoft.
–Genom samarbetet med ACOM i Nordamerika utökar vi, tillsammans med en branschledande leverantör av automatiska processer för dokumenthantering, fördelarna med ReadSofts avancerade datafångstverktyg för dokumenthantering till Sages ERP-användare, avslutar Peter Hörwing.


Detta är en förenklad version av det engelska originalpressmeddelandet som finns att läsa på ReadSofts hemsida, http://www.readsoft.com/about-readsoft/news/press-release-archive.aspx 

Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-12-14 kl 15:00. 

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Peter Hörwing, Försäljnings- och Marknadschef
Tel: 0733 – 37 86 70
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

ReadSoft North America
Robert Monio, Director of ReadSoft’s North America Channel Partnerships and Alliances
Tel:  +1 612.208.2980 
E-mail: bob.monio@readsoft.com 
Emily Toras, Marketing Communications Specialist 
Tel: +1 504.841.3205
E-mail: emily.toras@readsoft.com 


Om ACOM Solutions, Inc.:
For over 28 years, ACOM has automated the document and payment processes for more than 4,000 organizations. ACOM’s Electronic Document Management solutions quickly add value to an organization’s existing Sage ERP, JDE, SAP, MS GP/AX or other ERP system; they dramatically improve an organization’s efficiency, by eliminating paper (along with the associated errors and storage costs), as well as automating their manual, paper-based processes. For more information about ACOM’s Sage-integrated document management solutions, please visit http://www.acom.com/erp_solutions/sage.html .

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.