ReadSoft

ReadSoft och Esker lanserar globalt samarbete inom automatisk dokumenthantering

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 09:57 CEST

För att ytterligare stärka försäljningen av programvaror för automatisk dokumenthantering har ReadSoft ingått ett globalt samarbetsavtal med Esker Software. Esker är ett franskt programvaruföretag med kunder i över 80 länder. Det nya samarbetet innebär marknadsanpassade lösningar för dokumenthantering på de marknader där ReadSoft och Esker är representerade.

Integrerade med kundens affärssystem erbjuder ReadSofts och Eskers programvaror automatisering av dokumentflöden, däribland order- och fakturaprocesser. Arbetsflödet omfattar datafångst, tolkning och verifiering av information på dokument samt den vidare kommunikationen av den fångade informationen. ReadSofts programvaror FORMS och INVOICES behandlar dokument oavsett format (på papper eller i elektronisk form). Eskers programvara, DeliveryWare Platform, specialiserar sig på output management, dvs fortsatt leverans av data och dokument i det format kunden önskar (e-post, XML, fax, web, SMS etc). De gemensamma lösningarna är kompatibla med förekommande standarder och integreras effektivt med alla ledande affärsystem. Vidare så är både ReadSoft och Esker certifierade SAP-partners.

"Genom att dra nytta av det bästa i vår förmåga att läsa information och Eskers lösningar för att kommunicera denna kan vi erbjuda attraktiva lösningar för kunden. Därmed skapas betydande besparingar, ökad effektivitet, förbättrad kommunikation och eftertraktade vinster. Vårt samarbete skapar en lösning som eliminerar manuell hantering av dokument och utväxling av dessa, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

"Produktivitetsförbättringar, mindre behov av administration, kortare ledtider och besparingar gjorda genom att använda automatisk dokumenthantering bidrar högst avsevärt till den attraktiva helhetsbilden. I tillägg till nämnda fördelar innebär den mer transparenta och lättillgängliga affärsprocessen att återbetalningstiden på dessa projekt oftast är mindre är ett år, säger Eric Thomas, Business Alliances Director på Esker Software.

Ur ett försäljningsperspektiv väntar nu en rad gemensamma seminarier i de europeiska länder där ReadSoft och Esker har kontor. Inledningsvis kommer dessa marknadsinsatser att ske i England, Tyskland och Spanien. Sedan tidigare har gemensamma aktiviteter skett i Frankrike och Australien där potentiella kunder och ledande befattningshavare tagit del av det gemensamma erbjudandet. Idag har ReadSoft och Esker ett 15-tal pågående projekt.


ReadSoft AB Esker Software
Jan Andersson, VD ReadSoft, Eric Thomas, Business Alliances Director
Tel: 0708 – 37 66 00 eller Tel: +33 4 72 83 46 46
Olof Engvall, Informationschef thomas@esker.fr
Tel: 0708 – 37 66 70 www.esker.com
E-post: olof.engvall@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista