ReadSoft

ReadSoft och ledande analysfirma utbildar marknaden om rollen av elektronisk data och arbetsflöden i kritiska affärsprocesser

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 16:30 CEST

ReadSoft, en global leverantör av automatisk dokumenthantering, publicerar ett videoprogram där en analytiker från Gartner, världens ledande företag inom forskning och rådgivning kring informationsteknologi, diskuterar forskningsbaserade perspektiv på elektronisk data och arbetsflöden. Programmet ger affärsledare väl beprövade angreppssätt gällande installationsstrategier, förväntad avkastning på investeringar och produktfunktionalitet som behövs för att uppnå organisatoriska fördelar såsom förbättrad insyn, cash management, regelefterlevnad och leverantörsrelationer.

I den 29 minuter långa videosändningen ”Leveraging electronic data and workflow to optimize financial processes” medverkar John Van Decker, Research Vice President på Gartner Inc, som är specialiserad på Corporate Performance Management, samt Bob Fresneda, VD för ReadSoft North America. Hela intervjun kan ses på
www.readsoft.com.

Under sändningen ger John Van Decker sin syn på marknadstrender, teknologiframsteg och analyser av ledande företag för att på så vis måla upp en bild av den viktiga roll som elektronisk data och arbetsflöden har i dagens affärsprocesser. Vidare utvärderar han de viktigaste lösningarna och implementeringarna som är nödvändiga för att uppnå bästa möjliga resultat.

-Varje dag träffar vi företagsledare som utvärderar sina manuella processer och som söker efter enklare och mer kostnadseffektiva metoder som de kan lita på och som de effektivt kan implementera, säger John van Decker, Research Vice President, Gartner Inc.
-Det är uppenbart att företag vill få bättre kontroll och lära sig hur de kan sänka sina kostnader som är förknippade med pappersbaserade processer, och dem som tittar på videosändningen kan se hur arbetsflödesteknologier kan uppnå just detta.

Bob Fresneda, som är ansvarig för ReadSoft North America sedan 1999, ger i sin intervju sin syn på automatisering av affärsprocesser genom en beskrivning av marknadsdrivna digitala teknologier och berättelser av konkreta affärssammanhang som innefattar en insiktsfull förståelse för managements behov och utmaningar.

-Vi är stolta över att arbeta tillsammans med Gartner inom detta värdefulla forskningsverktyg och att få dela med oss av vår expertiskunskap från mer än tjugo års erfarenhet av att automatisera helhetslösningar av affärsprocesser för organisationer med verksamhet över hela världen, säger Bob Fresneda, VD för ReadSoft North America. 
-Vår bästa-praxislösningar har utvecklats från vår erfarenhet av mer än 10 000 implementeringar hos företag såsom Siemens, Lockheed Martin och Time Warner Cable, och som fortsätter att uppnå processeffektiviseringar idag.


Detta pressmeddelande är en översättning av den engelska originalversionen som finns publicerad på ReadSofts hemsida.För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                                                                                                         
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 

ReadSoft North America     
Emily Gelpi Toras, Marketing Manager ReadSoft North America
Tel: +1 504.841.3205
E-mail: emily.toras@readsoft.com  
Bob Fresneda, President, ReadSoft North America
Tel: +1504.841.0111
E-mail: bob.fresneda@readsoft.com       


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.