ReadSoft

ReadSoft tecknar avtal för automatisk fakturahantering värt 3,9 MSEK med global elektroniktillverkare

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:32 CEST

Ett ledande företag specialiserat på elektronik och elteknik har valt ReadSofts SAP®-certifierade automatiska fakturahanteringslösning för att hantera pappersfakturor och elektroniska fakturor för sin nordamerikanska verksamhet. Affären är värd 3,9 MSEK och undertecknades i tredje kvartalet 2012.

Den världsomspännande koncernen inom elektroniktillverkning och försäljning sökte efter en automationslösning som var helt integrerad i deras SAP Enterprise Resource Planning System för att på så vis effektivisera sin fakturahantering och möjliggöra en högre effektivitet i hela företaget. Kunden imponerandes av ReadSofts enastående meritlista av hundratals implementeringar i SAP-miljöer och valde därför ReadSofts SAP-certifierade automatiska fakturahanteringslösning till att leda deras fakturahanteringsinitiativ. Genom att helt integrera och automatisera sin fakturahanteringsprocess i SAP kan företagets fakturahanteringspersonal nu minska fakturahandläggningstiderna, förbättra insyn och kontroll över sina fakturor med hjälp av ReadSofts automatiska fakturadatafångstteknik och flexibla arbetsflöden för godkännandeprocesser.

-Då företag strävar efter att uppnå mer med mindre, så levererar vi teknologi för att hjälpa till att maximera företags befintliga investeringar i SAP, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi är glada att kunna leverera flexibla, användarvänliga automatiska fakturahanteringslösningar till slutanvändare inom denna organisation så att de kan genomföra snabbare och billigare finansiella transaktioner inom sin egen SAP-miljö, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-10-17 kl 11:00.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.