ReadSoft

ReadSoft tecknar avtal med offentlig myndighet i Storbritannien angående molntjänster

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 11:41 CET

ReadSoft, en ledande global leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser, har tecknat ett avtal (ett s.k. G-Cloud-kontrakt) med UK Government Procurement Service (GPS) om att leverera sin molntjänst, ReadSoft Online, till offentliga organisationer. Statliga brittiska organisationer som kommer att använda ReadSoft Online för att automatisera sin fakturahanteringsprocess blir effektivare, förbättrar sin verksamhet och kommer att göra snabbare besparingar som kan användas för att bättre stödja andra delar av den offentliga verksamheten.

Offentliga organisationer som snabbt vill flytta sina komplexa eller decentraliserade finansiella processer till molnet får med ReadSoft Online en fristående lösning som inte kräver någon hårdvara, programvaruinstallationer, något underhåll eller några uppgraderingar. ReadSoft Online är en molnbaserad ”Software-as-a-Service (SaaS)-lösning som automatiserar hela fakturahanteringsprocessen för kostnadsmedvetna och effektivitetssökande offentliga organisationer som vill ha en beprövad, fullt skalbar och användarvänlig lösning för att automatisera sin fakturahantering.

-ReadSoft har en lång historia av att hjälpa lokala myndigheter och offentlig hälsovård att förbättra sina pappers- och elektroniska processer genom automatisering, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Via detta ’G-Cloud-avtal’ kan vi leverera nya effektivitetsvinster och fördelar till finansavdelningar så att de kan fokusera på att leverera offentliga tjänster i stället för att fastna i långsamma och kostsamma manuella fakturaprocesser, avslutar Åkerberg. 

Den brittiska statens ”Cloud first”-policy hjälper offentliga organisationer att få tillgång till IT-baserade molntjänster från kontrakterade leverantörer såsom ReadSoft, för att på så vis förbättra sin effektivitet och leverans. G-Cloud-avtalen hjälper till att undvika risker och uppmuntrar en strukturerad och robust översyn av verksamheten, samt stödjer re-designs och inte nedläggningar, säkerställer att viktiga tjänster skyddas samtidigt som de totala kostnaderna reduceras för skattebetalarna.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-11-07 kl 11:30.


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering , automatiserad posthantering , formulärhantering , e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB  Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com