ReadSoft

ReadSoft tecknar avtal värt 2,9 MSEK med ledande livsmedelsproducent angående automatisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 10:04 CEST

En livsmedelsproducent med verksamhet över hela Nord- och Sydamerika har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att få bättre kontroll, insyn och snabbare processhantering jämfört med deras tidigare pappersbaserade fakturahanteringsprocess. Avtalet är värt 2,9 MSEK och tecknades under andra kvartalet 2013.

Det globala och ledande livsmedelsföretaget arbetade med en långsam och personalintensiv manuell process och letade därför efter en automatisk fakturahanteringslösning som kan skapa en bättre kontroll över bolagets fakturaprocess. Kunden strävade specifikt efter att eliminera papper för att istället kunna hantera fakturorna elektroniskt för att på så vis få en bättre kontroll över sin administration, samt för att kunna spåra fakturorna genom hela hanteringsprocessen. 

Kunden letade efter ett fakturahanteringssystem som inte är beroende av papper och som är helt integrerat i SAP. Bolaget valde ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att eliminera sina manuella rutiner och för att öka sin fakturahanteringsprestanda. Tillsammans med ReadSofts helhetslösning för automatisk fakturahantering, får företaget insyn och kontroll över sin fakturahanteringsprocess vilket ger dem snabbare och billigare finansiella transaktioner. 

-Det papperslösa kontoret är fortfarande långt ifrån verklighet för många organisationer idag som fortsätter att manuellt hantera fakturor genom hela sin process och som därför förlorar mycket tid och potentiella kostnadsbesparingar, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef på ReadSoft. Automatisk fakturahantering erbjuder en möjlighet för dessa organisationer att effektivisera sina processer med en teknologi som är helt integrerat i deras befintliga affärssystem, vilket ger dem långsiktiga effektivitetsvinster, avslutar Per Åkerberg. 

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-06-18 kl 10:00. 

För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                                                                                                         
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77 
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com