ReadSoft

ReadSoft tecknar avtal värt 3,3 MSEK med ett av Europas ledande logistikföretag

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 14:09 CEST

ReadSoft i Tyskland har skrivit ett avtal med en stor internationell leverantör av logistiktjänster. ReadSoft kommer att leverera en automatisk fakturalösning i SAP för att hantera elektroniska fakturor. Affären är värd 3,3 MSEK och undertecknades under det första kvartalet 2013. Affären inkluderar licenser, support- och underhållsavtal, projektledning och konsulttjänster för projektet.

Bolaget är ledande inom logistiktjänster och har ett stort antal kontor lokaliserade över hela världen. Genom att använda ReadSofts lösning för att automatisera sin fakturahanteringsprocess i sitt SAP system kommer kunden att göra besparingar och öka sin effektivitet. Kunden kommer att använda ReadSofts produkter PROCESS DIRECTOR och COLLECTOR.

Kunden anser att det var ReadSofts djupa SAP-integration och kunnande, globala närvaro och beprövade erfarenhet som fick dem att välja ReadSofts lösning. De fann också att ReadSofts lösningar är mycket väl anpassade för deras cirka 50 decentraliserade skanningcentraler vid koncernens olika dotterbolag.

-Vi är mycket glada att vår starka globala närvaro har hjälpt oss att nå detta avtal. Det visar återigen varför många multinationella företag finner ReadSoft vara en attraktiv affärspartner, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. 
-Vår lösning kommer att vara helt integrerad med deras SAP-system och de positiva fördelarna som detta ger kommer att spela en viktig roll i deras framgång genom att spara dem tid och pengar. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem under deras spännande resa, avslutar Per Åkerberg.


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-04-15 kl 14.00.

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com