ReadSoft

ReadSoft tecknar avtal värt 3,4 MSEK med global leverantör av HR-tjänster angående automatisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2014 16:51 CET

En marknadsledande leverantör av HR-tjänster har tecknat ett avtal värt 3,4 MSEK med ReadSoft i Nordamerika. Kunden kommer att använda ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering i Oracle för att få en mer kostnadseffektiv fakturahanteringsprocess. Avtalet undertecknades under det fjärde kvartalet 2013. 

Kundens arbetade tidigare med en fakturahanteringslösning med begränsad funktionalitet som medförde höga kostnader för koncernen. Företaget insåg därför snabbt behovet av en stabil lösning med mer och bättre funktionalitet för att kunna hantera sin globala fakturaverksamhet. Det var också väldigt viktigt för kunden att hitta en lösning som enkelt kunde integreras med deras Oracle E - Business Suite-system och som möjliggör en förbättrad insyn och kontroll över deras fakturaprocess.

Kunden valde att ersätta sin gamla lösning med ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning tack vare ReadSofts gedigna och helt integrerade lösning i Oracle E - Business Suite, samt ReadSofts förmåga att uppfylla kundens förväntningar. Genom att välja Readsoft kommer företaget nu att få en betydligt effektivare faktura-hantering och en bättre avkastning på sina investerade pengar.

-Kundens beslut att ersätta sin gamla, och direkt konkurrerande, lösning till ReadSoft med ReadSoft bevisar styrkan av vår lösning för automatisk fakturahantering, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Vi är angelägna om att kunna hjälpa detta företag att uppnå sina processhanteringsmål, avslutar Åkerberg. 


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-01-08 kl 16:30. 

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB    
Johan Holmqvist
, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att
automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com