ReadSoft

ReadSoft tecknar avtal värt 7,8 MSEK med multinationellt handelsföretag i Malaysia angående automatisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 13:39 CEST

ReadSoft Asia ska leverera en automatisk fakturahanteringslösning till ett ledande multinationellt handelsföretag. Affären är värd 7,8 MSEK och omfattar licenser, implementering, support och underhåll till kundens globala servicecenterverksamhet i regionen. Avtalet tecknades under det andra kvartalet 2013.

Kunden kommer att använda ReadSofts produkt PROCESS DIRECTOR för automatisk fakturahantering i sitt servicecenter (shared service center) som supporterar bolagets globala verksamhet. ReadSoft var företagets första val för att automatisera sin fakturahantering tack vare ReadSofts helt integrerade lösning i SAP. ReadSoft har en lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med flertalet servicecenter i regionen, samt på global basis.

ReadSofts imponerande meritlista med hundratals globala implementeringar i SAP var en avgörande faktor i kundens urvalsprocess av leverantör för att standardisera deras fakturahanteringsverksamhet. Genom att automatisera sin fakturahantering, helt integrerat i SAP, ser företaget fram emot kortare hanteringstider samt förbättrad insyn och kontroll över sina fakturor.

-Kunden valde ReadSoft eftersom de insåg behovet av att automatisera sina processer för att kunna få en snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv verksamhet", säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.
-Vi ser fram emot att spela en betydelsefull roll i kundens servicecenterverksamhet genom att hjälpa dem att spara tid och pengar via deras fakturahanteringsinitiativ, avslutar Per Åkerberg.


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-06-25 kl 13:30.


För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB 
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för
automatiskdokumenthantering i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com