ReadSoft

ReadSoft tecknar koncernavtal med SAS

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 11:00 CEST

Flygbolagskoncernen SAS har beslutat sig för att rulla ut ReadSofts programvara för elektronisk fakturahantering. Programvaran INVOICES möjliggör kostnadsbesparingar i arbetet med att hantera inkommande fakturor samt en rad andra effektivitetshöjningar. Det nya koncernavtalet gäller en successiv utrullning av INVOICES-teknologin inom koncernens bolagssfär.

Som ett led i ett ständigt pågående effektiviseringsarbete har SAS beslutat sig för att införa elektronisk fakturahantering med hjälp av ReadSofts patenterade teknologi. Inledningsvis handlar det om att processa 200 000 fakturor om året. Inom SAS kopplas INVOICES samman med ett attest och konteringsflöde från Component Software för att sedan integreras med SAS affärssystem från Oracle.

- Flygindustrin är likt många andra branscher mycket pappersberoende vilket banar väg för våra lösningar. Det är mycket glädjande att med detta koncernavtal få förtroendet att stärka affärsprocesser hos SAS. Vi kommer noggrant att följa SAS utrullning för att säkerställa hög kundbelåtenhet, säger ReadSofts VD Jan Andersson.

Bland ReadSofts snart 600 INVOICES-användare världen över finns åtskilliga exempel på företag som med hjälp av den nya teknologin halverat sina kostnader för fakturahantering.

Ulla Edlund, koncernekonomichef på SAS, förklarar varför man valde INVOICES från ReadSoft:

- Effektiviseringspotentialen är stor när man betänker att vi tidigare hanterade samtliga fakturor manuellt. Utöver en rad fördelar med elektronisk fakturahantering är det riktigt skönt att komma ifrån högarna av pappersfakturor. Att valet föll på ReadSoft var naturligt då det handlar om ett välrenommerat företag som på ett positivt sätt har bidragit till att vi tagit ett steg framåt med detta nya arbetssätt, avslutar Ulla Edlund på SAS.

Vad är INVOICES?
INVOICES läser leverantörsfakturor automatiskt. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifterna mot data i kundens affärssystem.

ReadSoft AB
Jan Andersson, VD ReadSoft,
Tel: 0708 - 37 66 00 eller
Olof Engvall, Informationschef
Tel: 0708 - 37 66 70
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.