ReadSoft

ReadSoft tecknar partneravtal med TietoEnator

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:57 CEST

TietoEnators affärsområde Resource Management har valt ReadSoft som huvudleverantör av programvaror för automatisk datafångst. Det nya partnervtalet omfattar programvarorna FORMS och INVOICES och gäller försäljning i samtliga nordiska länder.

TietoEnator Resource Management är den ledande leverantören i Norden på affärslösningar för hantering av personal och ekonomi. Det nya avtalet med ReadSoft gäller återförsäljning av programvarorna FORMS och INVOICES. Sammankopplade med TietoEnators system erbjuds betydande
effektiviserings- och besparingsmöjligheter i ett vitt spektrum av dokumentflöden, däribland order- och fakturaprocesser. Redan före det nordiska avtalet har ReadSoft och TietoEnator samarbetat på den svenska marknaden där man idag har drygt 30 gemensamma kundprojekt.

- Att hantera dokumentflöden effektivt är en allt viktigare del i de affärslösningar som kunderna efterfrågar. TietoEnator är en av våra starkaste partner i Sverige och det är glädjande att vi nu utökar samarbetet och blir TietoEnators huvudleverantör av programvaror för automatisk dokumentfångst i hela Norden, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft.

- Ett av de viktigaste målen med våra leveranser är att hjälpa våra kunder att effektivisera sina processer och där ser vi att ReadSofts produkter är viktiga komponenter för att lyckas med detta. Vi ser detta samarbete som ett led i att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av affärslösningar för ekonomi och personal, säger Percy Carlsbrand, ansvarig för TietoEnators enhet Financial Resource Management Sales and Services.

Med närmare 13 000 anställda är TietoEnator Nordens enskilt största företag inom IT-tjänster. Koncernen fokuserar bl a på branscherna telekom och media, bank och finans, offentlig sektor och vård, energi och skog och har verksamhet i över 20 länder.

Vad är INVOICES?
INVOICES används för automatisk ankomstregistrering av leverantörsfakturor. Programvaran fångar och tolkar information som avsändare, fakturanummer och kostnad på fakturan samtidigt som den stämmer av uppgifter mot data i kundens affärssystem.

Vad är FORMS?
ReadSofts programvara FORMS innebär stora besparingar för företag vad gäller ökad kapacitet och högre informationskvalitet. FORMS läser och förstår handskriven text, tryckt text, streckkod, matriser och även hela adresser. Bland en rad fördelar erbjuder automatisk datafångst mycket snabbare tolkning jämfört med hantering utförd manuellt.

För mer information kontakta:

ReadSoft AB
Jan Andersson, VD ReadSoft,
Tel: 0708 - 37 66 00 eller
Olof Engvall, Informationschef
Tel: 0708 - 37 66 70
E-post: olof.engvall@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är världens ledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering och därmed förknippad behandling av information. Företaget utvecklar och marknadsför ett brett produktsortiment som grundar sig på de egenutvecklade produkterna FORMS, INVOICES och EZ-OUT samt tilläggssystem till dessa. Sedan grundandet 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Australien samt ett stort antal lokala och globala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.