ReadSoft

ReadSoft utvald till Microsoft Global ISV och utökar sitt gemensamma erbjudande till Microsoft Dynamics AX och Windows 8

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 14:05 CET

Användare av Microsoft Dynamics och Windows 8 kommer nu att kunna dra nytta av en global allians mellan ReadSoft och Microsoft som skapats för att stödja utvecklingen av ReadSofts marknadsledande applikationer för automatisering av finansiella processer som är byggda på Microsoft Windows Azure-plattformen.

Microsoft har utsett Readsoft till Global ISV
Tack vare ReadSofts ökade marknadspenetration av sin automatiska fakturahanteringslösning för Microsoft Dynamics AX har Microsoft har utsett ReadSoft till Globally Managed Independent Software Vendor (ISV). ReadSoft kommer att få globalt utvecklings-, marknadsförings- och säljstöd från Microsoft, vilket stärker utvecklingen av ReadSofts automatiska finansiella processer som bygger på Microsoft Dynamics AX. ReadSoft/Microsoft Dynamics-lösningen är den första hybridmolnlösningen för fakturahantering som är byggd på Windows Azure. Det är en applikation som är en ”out-of-the-box” och som automatiserar insamling och extrahering av fakturauppgifter och som integreras med Microsoft Dynamics AX för fakturaöversyn, undantags- och betalningshantering. Den gemensamma lösningen är enkel att implementera, ger en oöverträffad säkerhet och skalbarhet, samt en beprövad snabb återbetalning av investeringen (ROI) genom att minimera arbetsintensiva och felaktiga uppgifter i samband med fakturahanteringen.

Ett exempel från en installation: Hanze University of Applied Sciences, i Holland, kämpade med borttappade fakturor, och ett stort antal fel på grund av den manuella hanteringen av deras cirka 40 000 fakturor per år. För att råda bot på detta skannar universitetet nu sina fakturor och använder sig av datafångst och verifiering av fakturorna i ReadSofts webbgränssnitt som överför data till universitetets Microsoft Dynamics AX ERP-system. 

-ReadSofts integration med Microsoft Dynamics AX är mycket effektiv, berättar Jean-Paul Heunks, Head of Finance vid Hanze University of Applied Sciences. Våra användare accepterade snabbt ReadSofts lösning och vi har nu full kontroll över flödet av inkommande fakturor. Hela processen löper nu mycket smidigare och effektivare, avslutar Heunks.


Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare. 


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2013-12-03 kl 14:00.

För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB    
Johan Holmqvist,
Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 
Bob Monio, Director, Global Alliances
Tel: +1 612 208 2980
E-mail: bob.monio@readsoft.com 

Om ReadSoft

ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att
automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com