ReadSoft

ReadSofts delårsrapport januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 14:06 CEST

(För hela rapporten se hemsida www.readsoft.se)

· Omsättningen för årets första nio månader ökade med 17 procent till 241,3 (206,7) Mkr
· Resultatet efter skatt för perioden blev 8,7 (0,6) Mkr
· Resultatet per aktie för perioden blev 0,29 (0,02) kr
· Kassaflödet för årets första nio månader blev 8,9 (-7,1) Mkr
· Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 29 procent till 82,1 (63,5) Mkr
· Resultatet efter skatt för tredje kvartalet blev 4,5 (-3,1) Mkr
· Resultatet per aktie för tredje kvartalet blev 0,15 (-0,10) kr
· Kassaflödet för tredje kvartalet blev 5,4 (-1,2) Mkr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2004

Försäljningen under tredje kvartalet var god, speciellt för INVOICES. Perioden förde med sig värdefulla framgångar för satsningen på helt elektroniska fakturaflöden då programvaran EZ-OUT fick sitt genombrott på den svenska marknaden. Ett av Sveriges största bostadsföretag Familjebostäder samt energikoncernen Fortum Service tillhör INVOICES-användare som numera tar emot helt elektroniska fakturor eftersom deras leverantörer skickar elektroniska fakturor med programvaran EZ-OUT.

Den positiva försäljningsutvecklingen för INVOICES förstärktes i Europa. Bland de nya kunderna finns detaljvarukedjan Bricorama som automatiserar faktura- och betalningsprocesser med hjälp av ReadSofts programvara. Bricorama hanterar 250 000 fakturor per år.

ReadSoft har skrivit ett strategiskt avtal med de amerikanska affärssystemkonsulterna Computer Support Services, Inc. Samarbetet omfattar ReadSofts teknologi för elektronisk fakturahantering och adresserar de 27 500 små- och medelstora företag i USA som använder Microsofts ekonomiprogramvara Great Plains. Det nya samarbetet är en naturlig fortsättning på strategin att koppla samman INVOICES med ledande ekonomi- och affärssystem.

Under kvartalet gjordes också ett antal viktiga FORMS-affärer i bland annat England där programvaran fått en central roll i ett mycket omskrivet forskningsprojekt kring bröstcancer. Programvaran har valts för att tolka och hantera 100 000 enkäter i ett flerårigt projekt. Den automatiserade datafångsten har beställts av The Institute of Cancer Research, ett av världens ledande forskningsinstitut i cancerfrågor.

En av ReadSofts enskilt största FORMS-affärer hittills under 2004 gjordes i Frankrike. FORMS valdes för att tolka 1,5 miljoner orderformulär hos den europeisk smyckeleverantören MATY.

För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 34 eller informationschef Olof Engvall på 042 – 490 21 37. Besök dessutom gärna www.readsoft.se

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för automatisk dokumenthantering. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för automatisk dokumenthantering under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.