ReadSoft

ReadSofts delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 13:45 CEST

(För hela rapporten se hemsida www.readsoft.se)

· Omsättningen för årets första nio månader ökade med 14 procent till 275,1 (241,3) Mkr
· Resultatet efter skatt för årets första nio månader blev 22,3 (8,7) Mkr
· Resultat per aktie för årets första nio månader blev 0,71 (0,29) kr
· Kassaflöde för årets första nio månader blev 11,2 (8,9) Mkr
· Omsättningen för tredje kvartalet ökade med 14 procent till 93,5 (82,1) Mkr
· Resultatet efter skatt för tredje kvartalet ökade med 36 procent och blev 6,1 (4,5) Mkr
· Resultat per aktie för tredje kvartalet blev 0,19 (0,15) kr

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Under perioden inledde ReadSoft utrullningen av ReadSoft DOCUMENTS for Invoices till ett av världens största läkemedelsföretag. Totalt rör avtalet installationer i över 100 länder och värdet uppgår till 30 Mkr under en flerårsperiod, vilket gör det till ett av ReadSofts mest värdefulla hittills.

En av Tysklands största banker, Commerzbank, installerade dokumentautomation från ReadSoft för att hantera en halv miljon fakturor varje år.

Även försäljningen av ReadSoft DOCUMENTS for Forms utvecklades väl under perioden. I USA fick ReadSoft en stor order på över 8 Mkr när en statlig myndighet beslutade att införa dokumentautomation. ReadSoft fick också förtroendet att leverera programvaran till Laos där den räknar och sammanställer information om landets sex miljoner invånare.

Ett halvår efter ReadSofts förvärv av 50 procent i det danska utvecklingsbolaget Consit Development blev den gemensamma produkten InvoiceIT certifierad av Oracle, vilket förstärker ReadSofts och Consits position på marknaden för elektroniska fakturalösningar.

För ytterligare information kontakta VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 eller informationschef Olof Engvall på 0708 – 37 66 70. Besök dessutom gärna www.readsoft.se


Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.