ReadSoft

ReadSofts PROCESS DIRECTOR certifierad för SAP-applikationer på SAP HANA

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:14 CEST

ReadSoft, med fler än 12.000 kunder, är en global leverantör av applikationer för automatisering av affärsprocesser. ReadSofts lösning för automatiserade affärsprocesser i SAP®, PROCESS DIRECTOR 7.2, har certifierats av ”SAP Integration and Certification Center” (SAP ICC) som ”SAP Certified – Integration with Applications on SAP HANA”. 

SAP bekräftar att certifieringen av ReadSofts lösning, PROCESS DIRECTOR 7.2, innebär att lösningen kan integreras med SAP-applikationer som körs på SAP HANA. Bolag som planerar en övergång till SAP HANA kan därmed vara säkra på att de i den nya miljön kommer att gynnas av ett komplett utbud av funktioner som erbjuds av PROCESS DIRECTOR, samt med bättre prestanda. 

Med ReadSofts SAP-certifierade lösning PROCESS DIRECTOR kan företag optimera och automatisera sina inköps-, order- och betalningsprocesser i olika SAP-miljöer.

-Denna certifiering gör att vi kan visa att vår lösning är anpassad för att köra SAP-applikationer baserade på SAP HANA. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda våra kunder en ytterligare säkerhet i sin investering samt att vi stärker vårt teknologiledarskap, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft.

PROCESS DIRECTOR har samtidigt fått sin certifiering förnyad för integrationer med SAP NetWeaver 7.01.


Detta är en förkortad och översatt version av det engelska originalpressmeddelandet som ni finner här:  


Produkter eller namn på tjänster som nämns häri är varumärken som tillhör respektive ägare.  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-05-14 kl 13:00.

För mer information vänligen kontakta:
ReadSoft AB    
Johan Holmqvist,
Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av alla storlekar genom automatiserad hantering av fakturor, kundordrar, avtal och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad dokumenthantering, installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering och e-faktura är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från SAP och Oracle, och även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. För mer information, besök www.readsoft.se