ReadSoft

ReadSofts VD och koncernchef lämnar för styrelseroll

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 11:17 CET

ReadSofts VD och koncernchef Jan Andersson lämnar VD-posten på egen begäran och i samförstånd med styrelsen. Jan Andersson kommer att sitta kvar till dess att en ny VD har rekryterats och kommer att föreslås av bolagets valberedning att bli invald i bolagets styrelse till årsstämman den 3 maj 2011. Rekrytering av en ny VD har inletts och beräknas att ta 3–6 månader.

-Det har varit ett privilegium och en spännande resa att leda uppbyggnaden av ReadSoft från allra första början då vi endast var två personer med en bra idé och stora ambitioner till den globala koncern vi är idag. Jag kommer att fortsätta att bidra till bolagets utveckling med all förmåga även i fortsättningen, men nu från ett styrelse- och ägarperspektiv”, säger Jan Andersson. 

-Jan har ägnat tjugo år åt att från grunden bygga upp ett av Sveriges mest spännande programvarubolag till en framgångsrik och respekterad global aktör. Med ett rekordresultat 2010 i ryggen vill Jan lämna över till en ny kraft för att lyfta ReadSoft till nästa steg i sin utveckling. ReadSoft får fortsatt kontinuitet och inspiration från Jan vid styrelsebordet och vi ser fram emot många kommande år av lönsamt och trevligt samarbete, kommenterar Göran E. Larsson, styrelseordförande i ReadSoft AB.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-02-18 kl 08:45.


För mer information vänligen kontakta: 

ReadSoft AB                                                                                                         
Jan Andersson, VD och koncernchef                                    
Tel: 0708 - 37 66 00
Göran E. Larsson, Styrelseordförande 
Tel: 0705 - 65 68 69 
E-mail: gla@eddaconsult.se
Johan Holmqvist, Informationschef  
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77 
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering,dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.