Fackförbundet ST

Reaktion på bud för statsanställda

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 12:16 CEST

Avtalsrörelsen för 240 000 statligt anställda

Idag lämnade fackförbunden inom den statliga avtalsrörelsen en första heltäckande reaktion på det bud som Arbetsgivarverket lämnade den 18 oktober.
- Vi kan inte försämra medlemmarnas trygghetsavtal och sjukpension och är inte villiga att höja pensionsåldern för flygledare och officerare. Det handlar om flygsäkerhet och den stora omstrukturering försvarsmakten står inför, säger Johan Tengblad, Fackförbundet STs förhandlingschef.

Frågor som helt saknas i Arbetsgivarverkets bud är:
individgarantier, särskilda löneökningar för anställda inom försäkringskassan och andra viktiga frågor inför kassornas förstatligande, den av oss yrkade höjningen av sjukersättningen efter den 90:e sjukskrivningsdagen.

- Det är frågor vi vidhåller eftersom de är av stor vikt för medlemmarna. Dessutom visar Arbetsgivarverket inget intresse av att öka trycket på Försvarsmakten att träffa kollektivavtal för officerare i internationell tjänst. Vi har försökt att lösa frågan under tio års tid men Försvarsmakten har visat alltför lite vilja. Därför är det tvunget att centrala parter skapar en ordning för lokala parter att förhålla sig till om de inte kommer överens, konstaterar Niklas Simson, Officersförbundets förhandlingschef.

- Vi vill också ha klarhet i kollektivavtalets ställning i förhållande till lönesättningssamtal. Innebörden av det bud som ligger på bordet behöver klarläggas, säger Jan Wallin, Polisförbundets förhandlingschef.

För mer information, välkommen att kontakta:
- Johan Tengblad, förhandlingschef, ST, tel 070 579 52 17
- Niklas Simson, förhandlingschef, Officersförbundet, tel 070 580 51 00
- Jan Wallin, förhandlingschef, Polisförbundet, tel 070 554 40 07

OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare - ett förhandlande samverkansorgan
för nio fackförbund som tillsammans organiserar 100 000 TCO- och
SACO-medlemmar inom staten.

www.ofr.se - www.st.org - www.polisforbundet.se - www.officersforbundet.se