Realfond Ryssland 1 AB

Realfond Ryssland förvärvar 30 hektar byggbar mark utanför Moskva

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 16:17 CEST

Fastighetsfonden Realfond Ryssland har gjort ytterligare ett förvärv. Markområdet som fonden nu förvärvat ligger i Klin 8 mil från Moskvas ringled. Området är 30 hektar och är redan omklassificerat till byggbar mark. Fonden planerar att detaljplanereglera marken och stycka de 30 hektaren till ca 170 villatomter om vardera ca 1500 kvadratmeter och därefter sälja området som tomtmark utan hus.

– Området är redan omklassificerat till byggbar mark vilket innebär att ett betydelsefullt steg i förädlingsprocessen redan är avklarat och att tiden fram till försäljning kortats avsevärt. Realfond Ryssland valde att köpa detta markområde trots att det redan var omklassificerat från jordbruksmark då ett pris kunde förhandlas fram som motsvarades av priset för jordbruksmark samt kostnaden för omklassificeringen. Området har även redan tillstånd till gas. Sammantaget anser vi att en mycket attraktiv affär kunde ros i hamn vilket vi är mycket glada för berättar Adam Fischer som är styrelseordförande i Realfond Ryssland.

Adam Fischer var fram till för ett par år sedan ansvarig för Ikeas markförvärv i Ryssland och köpte och omklassificerade då ett 15-tal jordbruksmarkområden till byggbar mark där Ikeas Megacenter kunde uppföras.

– Nu börjar även försäljningen av fritidshustomter återhämta sig säger Anton Tajiev, Realfond Rysslands VD. En rapport angående marknadsutvecklingen från IntermarkSavills Research i Moskva visar att under första halvan av 2010 ökade nybyggnationen av villor i det övre prissegmentet starkt.

Segmentet nybyggnation fortsatte att växa under första halvåret 2010 jämfört med samma period 2009 (nära en fördubbling) och genomsnittspriset för alla projekt har gått upp. 10 % för villor och 5,2 % för radhus (jämfört med början av 2010).

Realfond Ryssland är ett publikt aktiebolag där allmänheten bjudits in att investera i verksamheten. Fram till den 8 oktober pågår en emissionsperiod  då det går att teckna sig för aktier i Realfond Ryssland.

För mer information om Realfond Ryssland se www.realfonder.se

Adam Fischer

Styrelseordförande

+46 700 542 662

Realfond Ryssland 1 AB (publ.) är en fastighetsfond i form av ett svenskt publikt aktiebolag för svenska investerare. Realfond Ryssland äger och förädlar egna markområden i Ryssland och skapar avkastning åt delägarna då marken är omklassificerad och såld. Fonden äger idag 65 ha mark som kan styckas till över 300 tomter på två platser utanför Moskva. Realfond Ryssland är Sveriges första fastighetsfond med rysk inriktning riktad till både institutioner och privatpersoner.