Realia AB

REALIA SÄLJER FASTIGHET I BROMMA MED REAVINST

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 14:00 CET

Realia har idag avyttrat fastigheten Mattishill 8 i Bromma omfattande 2 750 kvm till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening. Köpeskillingen uppgår till 37 Mkr vilket ger en reavinst på 16,5 Mkr. Försäljningen motsvarar en direktavkastning på
cirka 4,5 %.


Försäljningen är ett led i Realias strategi att genom avyttring av mindre fastigheter effektivisera fastighetsförvaltningen och koncentrera fastighetsbeståndet.

Stockholm den 19 december 2003

Realia AB (publ)


Thomas Hopkins
Verkställande direktör


För ytterligare information kontakta Thomas Hopkins, verkställande direktör
08- 441 12 01 eller Ingegerd Eliasson, finanschef 08-441 12 03.